Τον αντικαταστάτη του Τρύφωνος αναζητούν οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Ένα χρόνο μετά την «φυγή» του Θεοφάνη Τρύφωνος οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναζητούν Διευθυντή-Λεπτομέρειες

Στην προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προχώρησε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή (10/1).

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, ενώ η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα έχει ως εξής: Α15 - €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16 - €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Σημειώνεται πως, στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία, ενώ καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΔΩ <<<

Τα καθήκοντα
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες έχουν ως εξής:

 • Είναι υπεύθυνος για:
  (α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας ·
  (β) την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Σχεδίων ή υπηρεσιών για τα οποία είναι αρμόδιες οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Συμβουλεύει πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διερευνά την ανάγκη ή δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων μέτρων στην Κύπρο σε συνάρτηση με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του τόπου.
 • Φροντίζει για την αξιολόγηση της λειτουργίας του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Σχεδίων ή υπηρεσιών και εισηγείται νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για βελτίωσή τους.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Τα απαιτούμενα προσόντα
Εξάλλου, τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης έχουν ως εξής:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Στατιστική, Αναλογιστικές Σπουδές, Λογιστική.
 • Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων ή/και διαχείρισης Ταμείων Προνοίας ή Συντάξεων, ή σε υπεύθυνη θέση εκτέλεσης διοικητικών καθηκόντων, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Πολύ καλή γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με τις κοινωνικές συνθήκες, τις εργασιακές σχέσεις, την αγορά εργασίας στην Κύπρο και των διεθνών τάσεων σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

>>> ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΔΩ <<<

Υποβολή αιτήσεων
Αξίζει να σημειωθεί πως, αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

Τονίζεται πως, για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη, ενώ η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Επισημαίνεται, δε, πως η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, καθώς και ότι σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Σημειώνεται, επίσης, πως άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι, αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Οι ΥΚΑ παρουσιάζουν ακόμη τον Τρύφωνος ως Διευθυντή τους
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, η εν λόγω θέση είναι κενή από τις 3.1.2019, ημερομηνία κατά την οποία ο τέως Διευθυντής των Υπηρεσιών, Θεοφάνης Τρύφωνος, μετακόμισε στο νεοσυσταθέν Υφυπουργείο Τουρισμού, αναλαμβάνοντας την Γενική Διεύθυνσή του.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, παρότι ο κ. Τρύφωνος εδώ και 12 μήνες έχει αποχωρήσει από την θέση του Διευθυντή των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντούτοις, στην επίσημη ιστοσελίδα των Υπηρεσιών υπάρχει ακόμη αναρτημένο το δικό του μήνυμα προς τους επισκέπτες.  Α

Σημειώνεται, πάντως, πως χρέη Αναπληρώτριας Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτελούσε από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019, η Ευαγγελία Γεωργιάδου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν ο αναπληρωτικός διορισμός έχει ανανεωθεί ή εάν θα αναλάβει άλλο πρόσωπο την Διεύθυνση των ΥΚΑ μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή των Υπηρεσιών.

***Αν ψάχνετε δουλειά, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Μάριος Αδάμου
 
6762
Thumbnail

To 30% των κέντρων αναψυχής παραμένουν σε λειτουργία την χειμερινή περίοδο στην Επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής Πάφου και προέδρου του  OKYΠΥ Φύτο Θρασυβούλου .

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Θρασυβούλου ανέφερε πως το 30% των κέντρων αναψυχής τα είναι καφετέριες και σνακ που παρέμειναν ανοικτά,  ενώ η επισκεψιμότητα αρχές του Ιανουαρίου του  2020 ήταν ικανοποιητική, κυρίως από ντόπιους, όπως είπε.
Ακολούθως ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ αναφέρθηκε και στην δραστική μείωση της επισκεψιμότητας του Ιανουαρίου από ξένους επισκέπτες , εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα, όπως αρχές Μαρτίου του  2020 η κατάσταση διαφοροποιηθεί.
Τα δεδομένα συνέχισε, από την αύξηση πτήσεων το καλοκαίρι από γειτονικές χώρες από και προς το αεροδρόμιο  Πάφου δίδουν μια ανάσα ελπίδας και για την νέα τουριστική περίοδο.
Παρατήρησε ωστόσο πως βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να δουν πως θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση με το Brexit. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

ad2mobile

Σχολιάζοντας το απερχόμενο έτος 2019 ο κ. Θρασυβούλου είπε πως η χρονιά που πέρασε κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και σ’ αυτό, όπως εξήγησε, συνέβαλαν και οι πτήσεις από γειτονικές χώρες όπως το Λίβανο, το Ισραήλ και την Γερμανία . 
Συγκεκριμένα η επισκεψιμότητα των κέντρων αναψυχής κατά το έτος 2019 κυμάνθηκε στο 70% - 75% παρουσιάζοντας αύξηση 10% με 15%  αφού το 2018 η επισκεψιμότητα άγγιξε το 60%  .
Όσο για το νέο έτος αναμένουνε είπε αύξηση και ευελπιστούν και στην αύξηση της επισκεψιμότητας από την αγγλική αγορά.Μέχρι στιγμής σημείωσε, “ η μόνη παγωμένη χώρα είναι η Αγγλία, ενώ από τις άλλες χώρες γίνονται κρατήσεις “.
Επεσήμανε ωστόσο πως πιο ξεκάθαρη εικόνα , θα καταδείξει το τέλος του Ιανουαρίου.

ΚΥΠΕ - Κική Περικλέους 

article 1