Τοποθετείτε για απογευματινή εργασία στα νοσηλευτήρια ο ΠΑΣΥΔΥ

Θα γίνει σύσκεψη της αρμόδιας Ad-Hoc επιτροπής την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ, επιθυμεί να ενημερώσει ότι έχει παραλάβει από τον ΟΚΥπΥ έγγραφο εργασίας για το πρόγραμμα απογευματινής εργασίας στα νοσηλευτήρια, το οποίο και θα μελετήσει σε συνεδρία του την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021.

Ο Κλάδος θα τοποθετηθεί επί του εγγράφου στα πλαίσια της αρμόδιας Ad-Hoc επιτροπής υπό τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας σε σύσκεψη την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.