Ξεκινάνε οι αιτήσεις για χορήγηση οδικής άδειας αγροτικού ταξί

Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει - Πότε κυκλοφορούν οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί αφορούν την έδρα της κοινότητας Βάσας Κελλακίου

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82), δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση μίας νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την κοινότητα Βάσας Κελλακίου, η οποία υποχρεούται να εξυπηρετεί και τις γειτονικές κοινότητες Ασγάτας, Μοναγρούλι, Σανίδα και Ορά.

Η ‘Άδεια Οδικής Χρήσης που θα χορηγηθεί θα διέπεται από τον ακόλουθο όρο:

Το αδειούχο όχημα θα παραμένει καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο στην έδρα του για να εξυπηρετεί τις επιβατικές ανάγκες του κοινού, εκτός του χρόνου κατά τον οποίο είναι μισθωμένο.

Η Αρχή Αδειών θα λάβει υπόψη, πέραν των όσων προβλέπονται από το Νόμο και τα πιο κάτω:

  1. Ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας Βάσας Κελλακίου.
  2. Ο αιτητής να είναι κάτοχος Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού στην κατηγορία Ταξί.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λάρνακας, από την Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

 
17422