Υφ.Τουρισμού: Ψάχνει συμβούλους για ανάπτυξη Πόλης & Τηλλυρίας

Ανοικτός διαγωνισμός Υφυπουργείου Τουρισμού για αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων/μελετητών

Με βάση τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό 2020-2030, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων/μελετητών, με σκοπό τη βιώσιμη  τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας και την καθιέρωση τουριστικής της ταυτότητας.

Στόχος είναι να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή και, στη βάση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα εντοπιστούν, να προταθούν τρόποι τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης της, ως ένας ποιοτικός, αειφόρος και ολόχρονος προορισμός.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ευρύτερος στόχος του Υφυπουργείου Τουρισμού, στον οποίο εμπίπτει και η εν λόγω μελέτη, είναι η ανάπτυξη και προώθηση περιοχών που δεν έχουν επωφεληθεί τουριστικά μέχρι τώρα, αξιοποιώντας τους κρυμμένους θησαυρούς τους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης και οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων θα αξιοποιηθούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους αρμόδιους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση σχετικών δράσεων.

H προκήρυξη και τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

 

 
21578