Υπ. Εργασίας: €65 εκατ. για τα ειδικά σχέδια εργαζομένων

Τα ειδικά σχέδια στήριξης της απασχόλησης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι τα πιο κάτω ειδικά σχέδια στήριξης της απασχόλησης των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του ιού Covid-19 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με  το ύψος της συγχρηματοδότησης για όλες τις πιο κάτω προσκλήσεις να ανέρχεται στα περίπου 65 εκ. ευρώ.

Περίοδος / Τίτλος Πρόσκλησης Σχεδίου

1    Δεκέμβριος 2020 / Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων
2    Δεκέμβριος 2020 / Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Τουριστικά Πρακτορεία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή ή Επιχειρήσεων που Τελούν υπό Υποχρεωτική Αναστολή Εργασιών Αλλά Δραστηριοποιούνται σε Παρεμφερείς Οικονομικές Δραστηριότητες
3    Δεκέμβριος 2020 / Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
4    Δεκέμβριος 2020 / Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
5    Ιανουάριος 2021/ Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων
6    Ιανουάριος 2021 / Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό
7    Ιανουάριος 2021 / Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

ΚΥΠΕ

 
16324