Υπ. Εργασίας: Ελέγχει κομμωτήρια και κουρεία για αδήλωτη εργασία

Επιθεωρήσεις θα γίνονται και σε γυμναστήρια

Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε κομμωτήρια/κουρεία και γυμναστήρια για καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας και έλεγχο τήρησης εργασιακών νομοθεσιών, διενεργεί τον Νοέμβριο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών.

Σκοπός της εκστρατείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, «είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας».

>>> Διαβάστε επίσης: Μέχρι και €60.000 σε επιχειρήσεις για ψηφιακή αναβάθμιση <<<

Παράλληλα, θα γίνονται έλεγχοι σε ότι αφορά την τήρηση βασικών όρων εργοδότησης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι, στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

(ΚΥΠΕ)

 
24327