Υπ. Εργασίας: Να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας στα εργοτάξια

"Τη διετία 2017-2018 ο Δείκτης Συχνότητας των ατυχημάτων στις κατασκευές παρουσίασε ανησυχητική αυξητική τάση"

Πρέπει να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες, με τη συνεργασία όλων, για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό της στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, τον οποίο διάβασε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Ζαχαριάδης.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως παρά το γεγονός ότι κατά την τελευταία δωδεκαετία 2004 – 2016 ο Δείκτης Συχνότητας (ΔΣ) των ατυχημάτων στις κατασκευές είχε μειωθεί πέραν του 50%, τη διετία 2017 και 2018 παρουσίασε ανησυχητική αυξητική τάση.

Κατά το έτος 2019 ο ΔΣ παρουσίασε και πάλι μικρή μειωτική τάση σε σύγκριση με το έτος 2018. Η περαιτέρω μείωση που σημειώθηκε κατά το έτος 2020 προφανώς δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματά λόγω της μείωσης των περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων και της ιδιαιτερότητας που επικρατούσε ένεκα της πανδημίας, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας.

Υπογράμμισε πως «η προστασία της ζωής, της υγείας και της αρτιμέλειας κάθε εργαζόμενου αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να διασφαλιστεί».

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, με συνδιοργανωτές το Γερμανικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόληψης Ατυχημάτων στον Κατασκευαστικό Τομέα (BG BAU) και το Τμήμα Κατασκευών του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA Construction).

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θέτει και θα συνεχίσει να θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Πρόσθεσε πως «νέα στρατηγική προσέγγισης της πρόληψης “Vision Zero”, που αποτελεί θέμα παγκόσμιας εκστρατείας του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης ISSA, είναι και στρατηγική επιδίωξη του Υπουργείου». Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ήδη προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος στην εκστρατεία αυτή, ανέφερε.

Είπε πως επιπρόσθετα, η προσέγγιση της πρόληψης “Vision Zero” υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021-2027, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2021 και πλέον αποτελεί και στρατηγική επιδίωξη του συνόλου των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε πως «η εφαρμογή της πρόληψης αποτελεί τη θεμελιώδη πρόνοια της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Επιπρόσθετα, το θέμα του Συνεδρίου `Vision Zero: Evolution or Revolution? The future is now! → Mission Possible!` είναι συνυφασμένο με τις μοναδικές προκλήσεις από την παγκόσμια πανδημία, και τον μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα και γενικά όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας στην νέα ψηφιακή εποχή», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι «ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, χωρίς κινδύνους για την υγεία είναι καθήκον όλων μας». «Αποτελεί γενική παραδοχή ότι οι ασφαλείς εργασιακές συνθήκες είναι συνυφασμένες με την αύξηση της παραγωγικότητας, γεγονός το οποίο καθιστά την επιχείρηση υγιή και πιο ανταγωνιστική», είπε.

Επεσήμανε πως «η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής πρόληψης `Vision Zero` και η επίτευξη του οράματος μηδέν ατυχήματα αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα που απαιτεί την πλήρη δέσμευση πολλών προσώπων». Αυτό το όραμα μπορεί να γίνει κατορθωτό με την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις των επτά χρυσών κανόνων του `Vision Zero`, πρόσθεσε

(ΚΥΠΕ)