Υπ. Γεωργίας: Δώσαμε €1,4 δις – Θα δώσουμε επιπλέον άλλα €343 εκ.

Από το 2017 μέχρι το 2022 θα διατεθούν συνολικά πέραν των €1,7 δις, είπε ο Υπουργός Γεωργίας

Περισσότερα από €1,4 δις διέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος την περίοδο 2017-2021 για στήριξη του αγροτικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών μας πόρων, την κατασκευή έργων συναφών με τομείς του Υπουργείου και γενικά τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιπλέον, άλλα €343 εκατομμύρια πρόκειται να διατεθούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εντός του 2022 για επίτευξη των στόχων και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί. 

Αυτά ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, σε συνέντευξη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο στην οποία παρουσίασε το έργο, τις προοπτικές και τις προκλήσεις για το Υπουργείο του, τονίζοντας πως μόνο για το 2022 θα διατεθούν €113 εκατ. για υλοποίηση πέραν των 50 μεγάλων αναπτυξιακών έργων σε όλες τις επαρχίες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Υπουργείου (Για την παρουσίαση του Υπουργού πατήστε εδώ).

Ο κ. Καδής επεσήμανε, επίσης, ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προγραμματίζεται να διατεθούν, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, €200 εκατ. για υλοποίηση 19 έργων και μεταρρυθμίσεων, σε τομείς όπως η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του υδάτινου θαλάσσιου περιβάλλοντος, η χρήση ανακυκλωμένου νερού, η ορθολογική διαχείριση στερεών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, η δασική πυροπροστασία, η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και η κλιματική ουδετερότητα.

Πανδημία και πυρκαγιές

Σε ό,τι αφορά στη στήριξη του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στην υλοποίηση 41 μέτρων με συνολικό προϋπολογισμό €29 εκατ. για διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων, επισημαίνοντας πως εντός του 2022 αναμένεται να υλοποιηθούν μέτρα ύψους €6 εκατ.

Σημείωσε, ακόμα, πως η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς της 3ης Ιουλίου στην ορεινή Λάρνακας ήταν από τα σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Υπουργείο.  Όπως είπε ανάμεσα στα μέτρα που λήφθηκαν ήταν η στήριξη, αποζημίωση, επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων αγροτών, η κατασκευή αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών και αντικατολισθητικών έργων και η μεταπυρική διαχείριση καμένης βλάστησης.

Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

«Η κεντρική στόχευση στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης ήταν ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα, η βελτίωση της θέσης και η αναβάθμιση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των αγροτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια και η υγεία των καταναλωτών», είπε ο κ. Καδής. Ανέφερε πως βασικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν ήταν η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και η ετοιμασία των νέων προκηρύξεων, καθώς και η εκπόνηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου στον αγροτικό τομέα για την περίοδο 2023 – 2027.

 Πρόσθετα κατά την προηγούμενη περίοδο προωθήθηκαν η περαιτέρω αξιοποίηση του Μητρώου Αγροτών, η νομοθεσία για αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η αναθεώρηση του περί της ρύθμισης της λειτουργίας των λαϊκών αγορών νόμου και η νομοθεσία για την απονομή σήματος κυπριακού προϊόντος. Ασφαλώς, και ξεχωρίζει η κατοχύρωση 3 προϊόντων ως ΠΟΠ, ανάμεσά τους και η καθοριστική επιτυχία της κατοχύρωσης του χαλλουμιού, καθώς επίσης και η κατοχύρωση 7 προϊόντων ως ΠΓΕ.

Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία – Υγεία και Ευημερία των ζώων

Στον τομέα αυτό, βασικοί στόχοι παραμένουν η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέσω της παροχής στον καταναλωτή, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης αλλά και η διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων, είπε ο κ. Υπουργός. Σημαντικότερες δράσεις  στον τομέα αποτελούν ο εκσυγχρονισμός και η παρακολούθηση πολιτικών για θέματα υγείας των ζώων, για περιορισμό / ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, για εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου, για καταπολέμηση και εκρίζωση ζωικών ασθενειών, για ασφαλή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, καθώς και δράσεις για την ευημερία των παραγωγικών ζώων αλλά και των ζώων συντροφιάς. Ειδικά για την ευημερία των ζώων, έχει εκπονηθεί και υλοποιείται για πρώτη φορά ένα συνεκτικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδια που καλύπτουν όλο το φάσμα του θέματος.

Υδατική πολιτική

Αναφορικά με την υδατική πολιτική, κεντρική στόχευση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι, όπως είπε ο κ. Καδής, η ικανοποίηση των αναγκών σε νερό με βιώσιμο τρόπο και η διασφάλιση της ποιότητας και προστασίας των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος. Πολύ σημαντικό έργο είναι η δημιουργία και λειτουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα υδατικά έργα Βασιλικού, τα αντιπλημμυρικά έργα στα φράγματα Αραδίππου και τα έργα για χρήση ανακυκλωμένου νερού.

Περιβάλλον και δάση

Το περιβάλλον και τα δάση βρίσκονται στις προτεραιότητες του Υπουργείου και όπως είπε ο κ. Καδής κατά την παρουσίασή του, τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται στα €69 εκατ. Αυτά σχετίζονται με την υιοθέτηση της έννοιας της αειφορίας σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και αφορούν την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας που διαθέτει η Κύπρος, την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Μηδενική Ρύπανση, την αναβάθμιση της δυνατότητας για αποτελεσματική προστασία δασών και παραδασόβιων κοινοτήτων από πυρκαγιές και την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Για την αλιεία και τα θαλάσσια έργα η κεντρική στόχευση του Υπουργείου σχετίζεται με την οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Αναφορικά με την Γεωλογία, τα Μεταλλεία και τη Μετεωρολογία, κεντρική στόχευση είναι η προστασία, η διαχείριση και η ανάδειξη χώρων γεωλογικού πλούτου και γεωλογικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς, η ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου της Κύπρου και η παρακολούθηση και διάχυση στο κοινό και σε ενδιαφερόμενους φορείς μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων.

 
17422