Υπ.Ενέργειας: Δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια σε βιομηχανικές περιοχές

Τα ενοίκια είναι παγοποιημένα με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για δεύτερη 5ετία μέχρι τις 19/4/2023, τονίζει 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαψεύδει ότι αυξάνονται τα ενοίκια στις βιομηχανικές περιοχές και αναφέρει ότι είναι «ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί οι οποίοι δημοσιεύονται σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2020, στην Εφημερίδα ‘Ο Φιλελεύθερος’ κάτω από τον τίτλο ‘Δεν έφτανε η κρίση, τους αυξάνουν και το ενοίκιο’, σύμφωνα με τους οποίους το Υπουργείο Ενέργειας, επιβάλλει δήθεν προσαυξήσεις στα τέλη ενοικίασης υποστατικών σε βιομηχανικές περιοχές».
 
«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι παντελώς αβάσιμοι δεδομένου ότι τα ενοίκια είναι παγοποιημένα με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για δεύτερη πενταετία, με ισχύ μέχρι τις 19/04/2023, με το ποσό της αύξησης να παραχωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς» σημειώνει το Υπουργείο Εμπορίου σε ανακοίνωσή του.
 
Διευκρινίζει ότι «τα ενοίκια σε όλες ανεξαιρέτως τις 13 Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές, είναι παγοποιημένα για δεύτερη πενταετία μέχρι τις 19/04/2023 σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου». 
 
Επίσης, «είναι σε ισχύ το δικαίωμα που παραχωρήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για καταβολή των ετήσιων ενοικίων με μηνιαίες δόσεις μέσα στο χρόνο που καλύπτει η περίοδος ενοικίου, αντί προπληρωμής ενώ για τυχόν καθυστερήσεις στην καταβολή των ενοικίων προηγούμενων περιόδων, το Υπουργείο προβαίνει ήδη σε διακανονισμούς για διευθέτησή τους, πρακτική η οποία θα συνεχιστεί».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της στήριξης της οικονομίας προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοΐού, η Κυβέρνηση έχει επίσης εφαρμόσει σειρά μέτρων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που είναι εγκατεστημένες σε Βιομηχανικές Περιοχές».
 
Συγκεκριμένα, «οι μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε Βιομηχανικές Περιοχές επωφελήθηκαν από το Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι και εγκρίθηκαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020».
 
Το εν λόγω Σχέδιο είχε ως στόχο την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων, περιλαμβανομένου και του ενοικίου.
 
«Αντίθετα με τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα, το Υπουργείο Ενέργειας και Εμπορίου και η Κυβέρνηση έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι αφουγκράζονται τις ανάγκες του εμποροβιομηχανικού κόσμου, προβαίνοντας άμεσα και αποτελεσματικά, εκεί και όπου χρειάζεται, σε αναπροσαρμογές των μέτρων και πολιτικών που εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η περαιτέρω ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.

 
21620