Υπηρεσία Επιθεωρήσεων: Εκστρατεία κατά της αδήλωτης εργασίας

Πόσο είναι το πρόστιμο και πως υπολογίζεται

Εκστρατεία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ξεκινά το 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, θα πραγματοποιούνται στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και γραφειακούς χώρους.
 
«Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί επτά μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<
 
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, πέραν των σημείων στα οποία εστιάζεται η εκστρατεία, θα ελέγχονται και οι πρόνοιες άλλων νομοθεσιών που αφορούν όρους εργοδότησης για τις οποίες αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κατώτατος μισθός, ώρες εργασίας κ.ά.).
 
Στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 22806235 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 
10450
Thumbnail