Στο 6,7% υποχώρησε η ανεργία στην Κύπρο το 3ο τρίμηνο του 2019

Τι αναφέρουν τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας

Στο 6,7% έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με 7,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
 
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 3ο τρίμηνο του 2019, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 447.206 άτομα ή 63,0% του πληθυσμού (άνδρες 69,5%, γυναίκες 56,9%) σε σύγκριση με 442.456 άτομα (63,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 417.118 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 58,7% (άνδρες 65,9%, γυναίκες 52,2%) σε σύγκριση με 407.728 άτομα (58,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
 
 Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 30.088 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,7% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,3%, γυναίκες 8,4%) σε σύγκριση με 34.728 άτομα (7,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
 
Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,7%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 82,6% και για τις γυναίκες 69,2%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ήταν 74,6% (άνδρες 80,8%, γυναίκες 69,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,7% σε σύγκριση με 62,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
 
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 78,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 18,9% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 3ο τρίμηνο του 2018 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,1%, Βιομηχανία 16,4% και Γεωργία 2,5%.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<
 
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,6% της συνολικής απασχόλησης ή 44.241 άτομα (άνδρες 7,8%, γυναίκες 13,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2018 ήταν 10,6% (άνδρες 7,9%, γυναίκες 13,7%).
 
Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,5% ή 360.790 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,2% (51.111 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,7% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,0% είχε προσωρινή εργασία.
 
 Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 15,6% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,3%, γυναίκες 13,3%) σε σύγκριση με 17,0% (άνδρες 20,4%, γυναίκες 14,3%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
 
Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 57,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 11,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 30,9% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2018 ήταν 54,5%, 13,4% και 32,1%.

(ΚΥΠΕ)

 
11184
Thumbnail