Υπουργικό: Εφάπαξ χορηγία για χιλιάδες εργαζόμενους–επιχειρήσεις

Το Υπουργικό ενέκρινε και το σχέδιο στήριξης άνεργων ξενοδοχοϋπαλλήλων

Κατά τη συνεδρία του σήμερα (2/2), το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μεταξύ άλλων Σχέδια που αφορούν μέτρα στήριξης εργαζομένων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Το ένα σχέδιοΑφορά αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε προηγούμενες περιόδους εντός του 2020 και 2021 στα Ειδικά Σχέδια που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που ανήκουν στις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες:

1.    Φωτογράφοι

2.    Οδηγοί Ταξί 

3.    Πλανοδιοπώλες

Από το Σχέδιο Εφάπαξ χορηγίας θα επωφεληθούν περίπου 1900 αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις με συνολική δαπάνη το 1 εκ. 600 χιλιάδες Ευρώ.

Σχέδιο Στήριξης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο στήριξης ξενοδοχοϋπαλλήλων από το οποίο θα επωφεληθούν περίπου 1500 άνεργοι με συνολική δαπάνη περίπου 1 εκ. Ευρώ. Θα καταβληθεί εφάπαξ στήριξη για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) να βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία,

Β) να μην έχουν απορρίψει συμμετοχή τους στο Σχέδιο κατάρτισης το οποίο υλοποιεί η  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για κατάρτιση ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Οι επηρεαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατά τα έτη 2020 και 2021 λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία πρέπει να εργάστηκαν σε ξενοδοχεία για τέτοιο χρονικό διάστημα, ώστε να μην πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας για παροχή επιδόματος ανεργίας.

Υπογράφει συμφωνία με ΗΠΑ ο Υφ. Καινοτομίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση και εξουσιοδότησε τον Υφυπουργό Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο, να υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η συνεργασία με τις ΗΠΑ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο. Κύριες πρόνοιες της προτεινόμενης συμφωνίας είναι η συνένωση δυνάμεων για τη διεξαγωγή κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων και μελετών και άλλων δραστηριοτήτων συνεργασίας, όπως η διοργάνωση κοινών σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων, οι ανταλλαγές επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού, καθώς και καλών πρακτικών ή άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να αποφασιστούν από κοινού από τους συμμετέχοντες.

Σχέδιο Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ανέρχεται στα 25 εκ. Ευρώ. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Πάει Νομοσχέδιο για τη λειτουργία τουριστικών κατασκηνώσεων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός των προνοιών που ρυθμίζουν τη δημιουργία και τη λειτουργία των τουριστικών κατασκηνώσεων, οι οποίες θα κατατάσσονται στις τάξεις πολυτελείας Α,Β και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων. Προβλέπεται επίσης η εισαγωγή νέων διατάξεων για τη ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία των «κατασκηνώσεων πολυτελείας Glamping» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Δείτε απόσπασμα από το Newsroom:

 
23578
Thumbnail