Υπουργικό: Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών

Αναλυτικά όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα (9/11) υπό την προεδρία της Προεδρεύουσας της Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου. Λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το αναθεωρημένο Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. Στο εν λόγω Σχέδιο έχουν συμπεριληφθεί οι ρυθμίσεις για την παραχώρηση της αυξημένης αναπλήρωσης πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας για τις περιπτώσεις δικαιούχων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που δεν είναι καθορισμένου ωφελήματος που είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ειδικής Παροχής σε Πρόσωπα με Θαλασσαιμία και κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους δεν απασχολούνται. 

Επιπρόσθετα το σώμα ενημερώθηκε για την πρόοδο που παρατηρείται στην επίτευξη των Οροσήμων της 2ης και 3ης αίτησης πληρωμής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (ΣΑΑ). Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην επίτευξη των οροσήμων της 2ης και 3ης αίτησης πληρωμής.  Σύμφωνα με την Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων, η 2η αίτηση πληρωμής που αφορά σε 18 ορόσημα/στόχους με ημερομηνίες ολοκλήρωσης το 1° και 2° τρίμηνο του 2022 θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ η 3η αίτηση πληρωμής που αφορά σε 30 ορόσημα/στόχους με ημερομηνίες ολοκλήρωσης το 3° και 4° τρίμηνο του 2022 θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Η πρόοδος στην επίτευξη των 18 οροσήμων της 2ης αίτησης πληρωμής  έχει ως εξής. Από τα 18 ορόσημα, 8 έχουν επιτευχθεί, 4 έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και 3 βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ για 3 ορόσημα παρατηρείται καθυστέρηση.

Αναγνωρίζοντας την ενεργειακή κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας και για το 2022 στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Συγκεκριμένα θα παραχωρηθεί σε όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., οι οποίοι είναι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος κατά το έτος 2022, πρόσθετης βοήθειας ίσης με το 50%, του ποσού που τους έχει ήδη παραχωρηθεί.

Επίσης εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση αναβάθμιση των κοινοτήτων Μάμμαρι, Δένειας και Τρούλλων από την κατηγορία «Ακριτικές», στην κατηγορία «Ορεινές και Μειονεκτικές», ώστε να τυγχάνουν των ωφελημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, για την επόμενη Προκήρυξη για το έτος 2023. Με την αλλαγή διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής στο Σχέδιο τα οποία μέχρι σήμερα ήταν μεταξύ 25 000 για τα μονήρη και 65000 Ευρώ για οικογένεια 5 ατόμων σε 30000 για τα μονήρη και 70000 Ευρώ για την πενταμελή οικογένεια. Η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται από 20000 που ήταν μέχρι σήμερα για τα μονήρη άτομα σε 25000 Ευρώ ενώ για τις πεντεμελείς οικογένειες η βοήθεια αυξάνεται από τις 55000 στις 60000 Ευρώ. Πρόσθετα οι δικαιούχοι του Σχεδίου θα μπορούν να επωφελούνται ποσού 15000 Ευρώ για ειδικές κατασκευές. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους προϋπολογισμούς τριων ημικρατικών οργανισμών και οι αρμόδιοι υπουργοί θα τους καταθέσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Συγκεκριμένα:  

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023 -2025. Τα έσοδα του οργανισμού για το 2023  παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4%.

Εγκρίθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2022. Μέσα από το συμπληρωματικό προϋπολογισμό αυξάνεται η κρατική χορηγία προς τον ΚΟΑ για το 2022 κατά €5.868.400.

Επίσης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Ο προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2023 είναι ισοσκελισμένος.