Υπουργικό: Παράταση μέχρι 3 Ιουνίου για την φοιτητική χορηγία

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα ενέκρινε το Υπουργικό

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφαση του, ημερομηνίας 27.05.2022, ενέκρινε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παροχή Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Σύμφωνα με την Απόφαση, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καλεί τις οικογένειες φοιτητών, οι οποίες δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους, το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Τονίζεται ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πέραν της 3ης Ιουνίου 2022 και οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα απορρίπτονται.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, έστω και αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση και η υποβολή όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών στο παρόν στάδιο. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα ζητηθούν από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ).
 

 
24343