Υπουργικό: Σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα της «χρυσής βίζας»

Στο 1,2% η συνεισφορά πολιτογραφήσεων στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών

Tο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα (13/2) μια σειρά αλλαγών (ολόκληρη η απόφαση εδώ ή στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf) που καθιστούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα ακόμη πιο στοχευμένο και αξιόπιστο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σήμερα για τα αποτελέσματα μελέτης οικονομικού αντίκτυπου σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Από την έναρξη του σχεδίου το 2013 έχουν εγκριθεί 1864 περιπτώσεις επενδυτών για σκοπούς πολιτογράφησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές 6,6 δισεκατομμυρίων.

Ξεκαθάρισε όμως ότι άλλο είναι οι συναλλαγές και άλλο οι επενδύσεις με θετική συμβολή στον ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας. Για παράδειγμα, η απόκτηση μετοχών σε μια εταιρεία δεν είναι επένδυση, δεν συνεισφέρει στον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό θα προκύψει αν μέσω της επένδυσης σε αυτή την εταιρεία θα ακολουθήσουν άλλες κινήσεις επέκτασης, για παράδειγμα που θα δημιουργήσουν οικονομική δραστηριότητα, ή αν πωληθεί ένα ακίνητο που έχει ήδη ανεγερθεί. Και τότε είναι που έχουμε συνεισφορά στο ΑΕΠ.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως προκύπτει από τη μελέτη πως το πρόγραμμα είναι αρκετά σημαντικό για τον τομέα των ακινήτων και κατασκευών, αλλά με μικρή επίπτωση συνολικά στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι περίπου το 24% των συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων εμπίπτουν στο πρόγραμμα και ότι ο τομέας των ακινήτων και κατασκευών έχει σαφώς ανακάμψει και ότι μέρος αυτής της ανάκαμψης οφείλεται στο πρόγραμμα, είπε, διευκρινίζοντας πως δεν προκύπτει υπερθέρμανση του τομέα των ακινήτων ούτε και ιδιαίτερα ψηλή εξάρτηση της οικονομίας και της αναπτυξιακής προοπτικής από τον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, όπως είπε, «για την τριετία 2016-2019 η συνολική συμβολή του προγράμματος στην ανάπτυξη ανέρχεται στο 1,2% επί συνόλου 13 ποσοστιαίων μονάδων, που είναι η ανάπτυξη της τελευταίας τριετίας».

Στη βάση αυτών των οικονομικών διαπιστώσεων, στη βάση ακόμη σχετικής έκθεσης από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, αλλά και με επιδίωξη συνεχώς να διατηρούμε την οικονομική ωφελιμότητα και αξιοπιστία του σχεδίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια σειρά αλλαγών που καθιστούν το σχέδιο ακόμη πιο στοχευμένο και αξιόπιστο.

Χαρακτήρισε σημαντική την υποχρεωτική πλέον συνεισφορά στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την περαιτέρω ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας και την υποχρεωτική συνεισφορά στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στεγαστικά προγράμματα κυρίως για προσιτή κατοικία. «Δηλαδή, εξασφαλίζουμε πόρους για κάθε μια πολιτογράφηση ξένου επενδυτή ώστε να αντιστοιχούν και οι πόροι για μια προσιτή κατοικία για συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη», είπε.

Οι αλλαγές στο σχέδιο:
1/ Υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
(μετονομασία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας) για προώθηση της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. 

Η εν λόγω υποχρέωση για συνεισφορά στο Ίδρυμα αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών θα πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση (η οποία έχει εξασφαλίσει σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών) ή σε πιστοποιημένη κοινωνική εταιρεία.
 
Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση στα πλαίσια του κριτηρίου «Αγορά ή Σύσταση ή Συμμετοχή σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Εταιρείες», συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% του απαιτούμενου κόστους επένδυσης του αναφερόμενου κριτηρίου (δηλαδή €400.000) σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, ή σε ένα από τους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2/ Υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, με στόχο τη συμβολή του Προγράμματος στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, και συγκεκριμένα για σκοπούς υλοποίησης σχεδίων προσιτής κατοικίας αλλά και υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/μέτρων.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

3/ Περίληψη επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας στις επιλέξιμες επενδύσεις, στη βάση συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων που θα αφορούν στη συνεισφορά στην οικονομία, τα οποία θα καθοριστούν από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

4/ Περίληψη επένδυσης σε Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) στις επιλέξιμες επενδύσεις, πέραν της Επένδυσης σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και δυνατότητα οι Οργανισμοί αυτοί να επενδύουν μέχρι €200.000 σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του ΧΑΚ.

5/ Σε περιπτώσεις οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για σκοπούς του ΚΕΠ και θα επαναχρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του ίδιου Προγράμματος, η πρόνοια η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο αιτών έχει προβεί σε επενδύσεις σε οικιστική/ές μονάδα/ες στη βάση του κριτηρίου «Επενδύσεις σε Ακίνητα, Αναπτύξεις και Έργα Υποδομής», δεν απαιτείται να προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν τουλάχιστον μία από αυτές τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον €500.000, θα ισχύει νοουμένου ότι οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας, ανέρχονται τουλάχιστον στα €2,5 εκατομμύρια.

6/ Υποχρέωση για διατήρηση των απαιτούμενων επενδύσεων για περίοδο τουλάχιστο 5 ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης, αντί 3 ετών που ισχύει σήμερα. 

7/ Ο αιτών /αιτούσα να έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση που έχει πραγματοποιήσει εντός της περιόδου των πέντε ετών, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

8/ Πλήρης κατάργηση της επένδυσης σε κρατικά ομόλογα ως αποδεκτής επένδυσης στα πλαίσια του ΚΕΠ. 

Παράλληλα, για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και διαφάνειας του ΚΕΠ και λαμβάνοντας υπόψη θέματα ασφάλειας και ελέγχου, προτείνεται η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων ως ακολούθως:

9/ Στις περιπτώσεις που η επένδυση αφορά στην αγορά ακινήτου ή ακινήτων όπως επίσης και στις περιπτώσεις της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας θα απαιτείται:

  • Πολεοδομική άδεια, στις περιπτώσεις που προνοείται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. 
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου (completion certificate) υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση υπό ανέγερση ακινήτου απαιτείται η διατήρηση ποσού αντίστοιχο με το 5% της αξίας σε ειδικό λογαριασμό ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου προς τον αγοραστή (Performance Bank Guarantee). 
  • Βεβαίωση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να είναι υποθηκευμένο ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής θα καταβάλουν στον δανειστή το ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).

10/ Ο αιτών/αιτούσα πρέπει να είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία να είναι σε ισχύ, για να μπορεί να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης. 
 
11/ Αιτών/ αιτούσα που έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση της υπηκοότητας σε οποιαδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσής και η οποία έχει απορριφθεί, δεν θα δικαιούται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα στα πλαίσια του ΚΕΠ.
 
12/ Ο αιτών /αιτούσα θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο έξι (6)μηνών τουλάχιστον, πριν την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης. 

Σε περίπτωση που ο αιτών/αιτούσα δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης, στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση, θα πρέπει όμως να είναι κάτοχος άδειας μετανάστευσης για περίοδο έξι (6) μηνών τουλάχιστον, πριν την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης. 
 
13/ Για σκοπούς διαφάνειας και σωστής πληροφόρησης, ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης Εφαρμογής η οποία να περιλαμβάνει τον αριθμό των πολιτογραφήσεων, εθνικότητα των αιτητών και τομέα στον οποίο έγιναν οι επενδύσεις.

14/ Επαναβεβαίωση της απαγόρευσης της διαφήμισης του ΚΕΠ σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ότι αφορά στην προβολή εικόνας του κυπριακού διαβατηρίου και των συμβόλων της Δημοκρατίας και της ΕΕ.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

15/ Προκήρυξη εντός δύο μηνών των προσφορών για αγορά υπηρεσιών για διεξαγωγή ενδελεχούς ελέγχου (enhanced due diligence) των αιτητών πολιτογράφησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα σημεία 1, 2, 5 και 9 θα εφαρμόζονται για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 15.5.2019 και εντεύθεν.

 
20783