Ζέτα: Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 20 χρόνων η ανεργία

Η κυπριακή οικονομία και αγορά εργασίας εδράζονται σε στέρεες βάσεις, δήλωσε η Ζ. Αιμιλιανίδου

Παρόλο που οι δείκτες της αγοράς εργασίας παρουσίασαν επιδείνωση αμέσως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 το 2020, ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 καταγράφονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, ενώ η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία είπε πως τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι η κυπριακή οικονομία και αγορά εργασίας εδράζονται σε στέρεες βάσεις και παρέχουν τα εχέγγυα για την εφαρμογή ακόμα πιο φιλόδοξων πολιτικών προς όφελος των εργαζομένων και ιδιαίτερα προς όφελος των χαμηλά αμειβομένων εργαζομένων.

Σε χαιρετισμό της, τον οποίο ανέγνωσε εκ μέρους της, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Ανδρέας Ζαχαριάδης, στο Συνέδριο του Κυπριακού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια με τίτλο "Η ενεργός συμμετοχή των ατόμων που βιώνουν φτώχεια στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών", η κ. Αμιλιανίδου είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει θέσει τους δικούς της φιλόδοξους στόχους για ανάληψη δράσεων για αύξηση και βελτίωση των ευκαιριών και συνθηκών εργασίας των κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση των ταμείων της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, με ανάπτυξη συμπράξεων και έλεγχο του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας και τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών.
 
Όπως είπε «η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη συμμετοχικότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής κοινωνίας και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες και στους διαθέσιμους πόρους».

Είπε ακόμα ότι «η Ευρώπη έθεσε πρόσφατα νέον στόχο για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2030 κατά 15 εκατομμύρια άτομα μέσω της προώθησης δράσεων για αύξηση και βελτίωση των ευκαιριών και συνθηκών εργασίας των κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού», προσθέτοντας πως «οι δράσεις που προωθούνται εμπίπτουν σε διάφορους τομείς όπως της εκπαίδευσης, απασχόλησης,  κοινωνικής προστασίας, στέγασης και υγείας».

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι  ήδη από χθες έχουν επαναπροκηρυχθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τα ιδιαίτερα πετυχημένα Σχέδια για την επιδότηση της πρόσληψης ανέργων, ατόμων με αναπηρία, χρόνιων ασθενών και των νέων μέχρι 29 ετών, σημειώνοντας ότι αυτές οι δράσεις και πολιτικές θα συνεχιστούν.

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρμόζει μηχανισμούς ενεργοποίησης των δικαιούχων του ΕΕΕ για όσους είναι ικανοί προς εργασία, συμπληρώνοντας ότι οι δικαιούχοι ενημερώνονται αναφορικά με την υποχρέωση τους να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα κατάρτισης και κοινωφελούς εργασίας αλλά και να αποδέχονται την όποια εργασία τους προσφερθεί.

«Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον σχεδιασμό των Σχεδίων Κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση εργασιακής πείρας και νέων δεξιοτήτων. Στόχος είναι η ευκολότερη ενεργοποίηση δικαιούχων και η αποφυγή παγίδευσης στα επιδόματα», σημείωσε.

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν συνθήκες οι οποίες πιθανόν να περιορίζουν τις πιθανότητες τοποθέτησης σε θέση εργασίας, ζητείται από την ΥΔΕΠ η ένταξη του δικαιούχου σε πρόγραμμα εξατομικευμένης προσέγγισης όπου γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) αναθεώρηση των επιθυμητών επαγγελμάτων, βελτιστοποίηση του βιογραφικού των υποψηφίων ή/και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης, πρόσθεσε.  

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε, επίσης, ότι «σε περιπτώσεις τις οποίες πιθανόν ο δικαιούχος να αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες συνθήκες, παραπέμπεται για κοινωνική παρέμβαση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για περαιτέρω στήριξη μέσω των προγραμμάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», ενώ σημείωσε ότι «ως επιπλέον κίνητρο για τους δικαιούχους ΕΕΕ, το εισόδημα από εργασία δεν λαμβάνεται ολόκληρο υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΕΕ, έτσι ώστε να παρέχεται κίνητρο για παραμονή ή και ένταξη στην αγορά εργασίας».

Εξάλλου, είπε πως «ως ιδιαίτερο κίνητρο για τους νέους, δεν λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα το μεγαλύτερο μέρος από το εισόδημα από εργασία από τέκνο του δικαιούχου» ενώ πρόσθεσε ότι «ακόμα και σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος εργάζεται, έχει υποχρέωση εγγραφής του στη ΔΥΑ για εξεύρεση πιο προσοδοφόρας εργασίας, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως».

Συνέχισε τονίζοντας ότι στις περιπτώσεις δικαιούχων ΕΕΕ που δεν είναι ικανοί προς εργασία, όπως άτομα με αναπηρία ή συνταξιούχοι, το επίδομα που παρέχεται είναι ιδιαίτερα αυξημένο καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα αύξησης των εισοδημάτων τους μέσα από την ανάληψη εργασίας», προσθέτοντας ότι «ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, τα παρεχόμενα επιδόματα μέσω του ΕΕΕ είναι μέχρι και 80% αυξημένα σε σχέση με τα βασικά επιδόματα».

(ΚΥΠΕ)

 
17422