Ζητά άλλες €209.000 το Προεδρικό για Συμβούλους

Να γίνουν νόμος τα κριτήρια, λέει το ΑΚΕΛ – Κατέθεσε πρόταση νόμου

Την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €209.104 ζητά το Προεδρικό από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνεδριάζει την Δευτέρα (29/5) και θα συζητήσει μεταξύ άλλων θεμάτων και το αίτημα της Προεδρίας. 

Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί πως η Βουλή αναμένει και τον κατάλογο των συνεργατών της Προεδρίας στους οποίους θα δοθούν συμβόλαια, ωστόσο, αυτή η λίστα θα περιμένει μιας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δεσμευθεί όπως οδηγήσει ενώπιον της Βουλής νομοθεσία η οποία θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για συμβούλους και συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή όπως πληροφορούμαστε βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο

Την ίδια ώρα το ΑΚΕΛ έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου η οποία έχει σκοπό τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει την επιλογή συμβούλων και άλλων συνεργατών από αξιωματούχους της δημοκρατίας (Πρόεδρο Δημοκρατίας, Υπουργούς, Υφυπουργού, Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και άλλους αξιωματούχους που διορίζονται από τον ΠτΔ). Μάλιστα, το ΑΚΕΛ με την πρόταση νόμου που κατέθεσε θέλει να ρυθμίσει και να προλάβει ζητήματα που μπορεί να προκύψουν με αξιώσεις για μόνιμο καθεστώς εργοδότησης στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως προέκυψε με τις συνεργάτιδες του πρώην Προέδρου, Νίκου Αναστασιάδη. 

Για ποιο λόγο ζητά τις €209.104 το Προεδρικό

Σύμφωνα με το σημείωμα που έφτασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, οι €157.503 προορίζονται για αντιμισθία και οι €51.601 για αγορά υπηρεσιών. 

Ειδικότερα: 

* €73.515 αφορούν την καταβολή του εργατικού κόστους για την περίοδο 1.10.2022-31.12.22+13ος και από 1.1.23-3/2023, 2 υπαλλήλων της CYTA που είχαν αποσπαστεί στην Προεδρία και στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως σημειώνει η Προεδρία η εγκεκριμένη πρόνοια έχει καταστεί ανεπαρκής λόγω της αποκοπής από την ομάδα 03550 ποσοστού 10% (τροπολογίες βουλής των Αντιπροσώπων) καθώς και της αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος (επιπρόσθετο ποσό ύψους €39.263). 

* €49.688 για την καταβολή του εργατικού κόστους για την περίοδο από 6.3.23-31/12/2023, γραμματέα εργοδοτούμενης αορίστου χρόνου από τη ΔΕΦΑ, η οποία έχει αποσπαστεί στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο. 

* €34.300 για την καταβολή του εργατικού κόστους για την περίοδο 1.3.23-31/12/2023 συντάκτη, εργοδοτούμενης αορίστου χρόνου από το ΡΙΚ, η οποία έχει αποσπαστεί στην Προεδρία και στο Προεδρικό Μέγαρο. 

* €5.000 για έκδοση ενημερωτικού τρίπτυχου για τις πρόνοιες, το σκοπό και τους στόχους του Ψηφίσματος 1325 (δράση 4.4). 

* €9.520 για εκπόνηση οδηγού συμπεριφοράς για το προσωπικό που υπηρετεί σε στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των γυναικών, των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών που υπηρετούν στο στρατό, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ειρηνευτικών διαδικασιών και περιόδων οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης. 

* €37.081 για αγορά υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης Στρατηγικής Ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές των Επαρχιών Πάφου και Λάρνακας, καθώς και της υπόλοιπης Επαρχίας Λεμεσού. Η μελέτη αυτή θα εστιάσει αρχικά στη διάγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται αυτές οι ορεινές περιοχές και στη συνέχεια θα εμπλουτίσει τις υφιστάμενες παρεμβάσεις της ΕΣΑΟΚ με δράσεις, έργα, ενέργειες κ.α. 

Χ.Ζ.

 

Χαράλαμπος Ζάκος
 
24975