Αποτρεπτικός ο αριθμός των 380 περίπου τοπικών Αρχών

ΥΠΕΣ: Οι συνθήκες ωρίμασαν για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

φ

Την πεποίθηση του ότι τόσο οι συνθήκες όσο και η Πολιτεία έχουν ωριμάσει για μια ριζική και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών, εξέφρασε σήμερα 8 Νοεμβρίου ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος θα συναντηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα με τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση με την Ένωση Δήμων Κύπρου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι «σήμερα είχαμε μια ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση με την Ένωση Δήμων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Σήμερα, υπάρχουν στην ελεύθερη Κύπρο 380 περίπου τοπικές Αρχές: 30 δήμοι και 350 κοινότητες. Ο κάθε ένας μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτός ο αριθμός, αυτός ο κατακερματισμός, είναι αποτρεπτικός στη λειτουργία πραγματικά αυτόνομων διοικητικών οντοτήτων σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε.

«Διοικητικών οντοτήτων», όπως διευκρίνισε, « που μπορούν να έχουν πραγματικές εξουσίες, τεχνογνωσία και πόρους για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη – που αποτελεί το πραγματικό θύμα – αφού δεν λαμβάνει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα έπρεπε να λαμβάνει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ένα σύγχρονο κράτος. Και που, ελλείψει μιας αποτελεσματικής και αυτοτελούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταφεύγει στο κεντρικό Κράτος, το οποίο με πιο συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και απρόσωπο τρόπο προσφέρει υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρονταν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντί να παράγει πολιτική».

Σε ό,τι αφορά στους δήμους, ο Υπουργός ανέφερε ότι «μέρος της ανεπάρκειας του υφιστάμενου συστήματος  οφείλεται, πιστεύω, εν μέρει στη ραγδαία αύξηση του αριθμού τους στο παρελθόν – που έγινε στο όνομα της αποκέντρωσης – χωρίς όμως να λάβει υπόψη τους κανόνες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του όποιου εγχειρήματος».

«Φυσικά αυτό το λάθος έγινε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Δανία και η Ελλάδα, οι οποίες όμως στη συνέχεια προχώρησαν σε υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των τοπικών Αρχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην Κύπρο, όπως είπε, «τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετές μελέτες οι οποίες συγκλίνουν σε όλα τους τα συμπεράσματα, ένα εκ των οποίων είναι ότι ο αριθμός των δήμων είναι υπερβολικά μεγάλος. Έθεσα προς την Ένωση Δήμων την άποψη ότι, και στην Κύπρο οι συνθήκες έχουν ωριμάσει ώστε να κάνουμε αυτό το τολμηρό αλλά αναγκαίο βήμα. Να αποτελεί, δηλαδή, η ουσιαστική αλλά και υποχρεωτική μείωση των δήμων μέσω συνενώσεων και συγχωνεύσεων αλλά και η δια νόμου δημιουργία σύγχρονων διοικητικών δομών και στους δήμους, αναπόσπαστο μέρος της μεταρρύθμισης».

«Ομοίως», συνέχισε, «συζητήσαμε και την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, οι οποίοι εξαρτούνται στην κρατική χορηγία κυρίως λόγω της εκ νόμου αδυναμίας για άντληση ιδίων πόρων. Οι συγχωνεύσεις θα επιφέρουν, δε, σημαντικές εξοικονομήσεις αλλά για την ομαλή λειτουργία των δήμων, όμως χρειάζονται επιπρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, ιδιαίτερα αν θα μεταφερθούν στους δήμους οι επιπρόσθετες αυτές εξουσίες που αρμόζουν σε μια πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Πετρίδης ξεκαθάρισε ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «είναι ένα πολύπλοκο θέμα και που δεν αφορά μόνο στη συνένωση δήμων.Αφορά στη συμπεγματοποίηση υπηρεσιών των κοινοτήτων αλλά και τη δημιουργία νέων, επαρκών διοικητικών δομών στην ύπαιθρο, αφού το ένα τρίτο περίπου των συμπολιτών μας ζει σε μη δημαρχούμενες περιοχές».

«Δουλέψαμε εντατικά με την Ένωση Κοινοτήτων και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με τη δημιουργία λιγότερων από 40 διοικητικών αυτόνομων συμπλεγμάτων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ταυτότητα των 350 κοινοτήτων μας», σημείωσε.

Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρόσθεσε, «αφορά επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα και θέματα δημόσιας υγείας, όπως η διαχείριση της υδατοπρομήθειας, των αποβλήτων και των αποχετεύσεων σε επαρχιακό επίπεδο, αντί ο κατακερματισμός που παρατηρείται σήμερα».

Αφορά επίσης, όπως είπε, «στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενιαίων Αρχών έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών στην ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο την ενοποίηση των ιδίων των αδειών, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα, που επηρεάζουν τον κάθε πολίτη και που κατατάσσουν τη χώρα μας πολύ χαμηλά στους διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας. Αφορούν επίσης στο κόστος που μετακυλίεται προς τους δημότες και την οικονομική αυτοτέλεια των τοπικών Αρχών», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε περαιτέρω ότι «η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Έχει γίνει πολλή προεργασία και πολλές συζητήσεις μέχρι σήμερα. Πολλά θέματα ρυθμίζονται  από τα νομοσχέδια που βρίσκονται κατατεθειμένα στην Βουλή».

«Το περασμένο διάστημα, από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, μελετήσαμε ξανά όλες τις πτυχές αυτών των θεμάτων και κάναμε διαβούλευση με αρκετούς αρμοδίους, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις στα νομοσχέδια, για να καταστεί δυνατή η ψήφιση μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης», είπε.

Τόνισε ότι «η μείωση των δήμων, οι νέες εξουσίες και αρμοδιότητες που πρέπει να παραχωρηθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η οικονομική τους αυτοτέλεια πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής της μεταρρύθμισης. Μετά από χρόνια συζητήσεων, ελπίζω να καταλήξουμε και με την Ένωση Δήμων σε σύντομο χρονικό διάστημα – μέχρι το τέλος του χρόνου – στις τομές που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια».  

Ο Υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι «η μεταρρύθμιση εξαρτάται πλέον από την πολιτική βούληση για εφαρμογή των συμπερασμάτων των μελετών αλλά και της κοινής λογικής».

«Γι’ αυτό και το αμέσως επόμενο διάστημα, έχω ζητήσει να δω τους πολιτικούς αρχηγούς, ούτως ώστε να εξηγήσουμε τις θέσεις μας και μέχρι τις αρχές του έτους, να καταθέσουμε την κυβερνητική πρόταση για όλες τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στα νομοσχέδια», κατέληξε.

 
1515
Thumbnail

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 
Δ. Χατζηιωσήφ DIGITALTREE

Τα θεμέλια για ομπρέλα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και διάδρομο φυσικού αερίου προς την ΕΕ, ήταν από τα σημαντικότερα στοιχεία της 6ης Τριμερούς που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ, η οποία σημαδεύτηκε με την συμμετοχή των ΗΠΑ δια του ισχυρού άντρα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της Συνόδου, έστειλε μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες, λέγοντας πως οι ΗΠΑ συμμετέχουν όταν ελεύθερες χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους σε αντίθεση με τις πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα αλλά και το Ιράν.
 
Η «ιστορική» όπως την χαρακτήρισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, στην Τριμερή Σύνοδο, έχει τη δική της σημασία και μπορεί να καθορίσει τις μελλοντικές εξελίξεις στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

ad1mobile

Ο Υπουργός Εξωτερικών Πομπέο υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τον τριμερή μηχανισμό που δημιούργησε το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος, σημειώνοντας τη σημασία της αυξανόμενης συνεργασίας.

Η Κυπριακή διπλωματία από την πλευρά της, εμφανίζεται αρκετά ικανοποιημένη με το κοινό ανακοινωθέν, που παρόλο που δεν αναφέρει την Τουρκία, ωστόσο την «φωτογραφίζει».

Συγκεκριμένα, αυτό που φαίνεται να ικανοποιεί την Κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι η αναφορά πως «οι ηγέτες της Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ συμφώνησαν να αυξήσουν την περιφερειακή συνεργασία, να στηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, και να αμυνθούν ενάντια σε εξωτερικές κακόβουλες επιρροές στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.»

Σύμφωνα με Κυβερνητικές πηγές, αυτή η αναφορά δικαιώνει τους χειρισμούς της Κυβέρνησης στα ενεργειακά και ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της Κύπρου με τις χώρες της περιοχής και τις ΗΠΑ .

O eastmed και ο αγωγός προς Τουρκία
Έμφαση επίσης δόθηκε και στην δημιουργία διαδρόμου για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην ΕΕ, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται με τον EastMed.

Παρόλα αυτά, ο EastMed φαίνεται να βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ατζέντα των ηγετών, με τις πληροφορίες να λένε πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργού του Ισραήλ, ζήτησαν από τον κ. Πομπέο περισσότερη συμμετοχή στα ενεργειακά από αμερικάνικες εταιρείες.

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει εξίσου ψηλά τον αγωγό EastMed, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μελετά κάθε εναλλακτική επιλογή που μπορεί να αξιοποιηθεί για δημιουργία διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου από την Κύπρο στις αγορές.

Καθοριστική φαίνεται να είναι εξάλλου η εμπλοκή των ExxonMobil και Qatar Petroleum στην Ανατολική Μεσόγειο, εταιρείες  με «πλούσια» τεχνογνωσία στα θέματα υγροποίησης και εξαγωγής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συνομιλιών, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εμφάνισε ένα χάρτη στον οποίο εξηγούσε πως η πιο συμφέρουσα λύση για το Ισραήλ, είναι να περάσει αγωγός από την Τουρκία. Ωστόσο, όπως τόνισε, κάτι τέτοιο δεν είναι επιλογή για τους ίδιους, και για αυτό το λόγο παραμένει προσηλωμένος στην δημιουργία του αγωγού με τη συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Ιταλίας, κάτι που χαιρέτησε και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Τετραμερής σε επίπεδο ΥΠΕΞ
Αρμόδιες πηγές, δήλωσαν την Offsite με το πέρας της Συνόδου, πως προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία οποιουδήποτε διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την ΕΕ, είναι σημαντικό να υπάρχει κλίμα σταθερότητας.

ad2mobile

Προς αυτό τον σκοπό αποφασίστηκε συνάντηση μέσα στο επόμενο διάστημα σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας και ΗΠΑ, όπου θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητηθούν στην Τριμερής των ΥΠΕΞ, θα είναι: κοινές ασκήσεις διάσωσης, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και θεσμοθέτηση της τριμερούς συνεργασίας με  εμπλοκή της μόνιμης γραμματείας με έδρα την Κύπρο.
Επιπλέον θα συζητηθεί και η πιθανή εμπλοκή κι άλλων κρατών στις Τριμερείς, Συνόδους όπως η Αίγυπτος, σταθερός εταίρος της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ελλάδας.

Επιπλέον, αναμένεται και εμβάθυνση των σχέσεων με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, αρχής γενομένης με Τριμερή Σύνοδο Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου, με συμμετοχή της Γαλλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι εντός Απριλίου.

article 1