Το 63% στην Κύπρο εμβολιάστηκε - Το 13% δεν πρόκειται

Το 9% θα το κάνει κάποια στιγμή αργότερα το 2021

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου δείχνει ότι τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της ΕΕ (75%) θεωρούν ότι τα εμβόλια COVID-19 είναι ο μόνος τρόπος για τον τερματισμό της πανδημίας.

Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (69%) έχουν ήδη εμβολιαστεί ή θέλουν να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν και το 79% σκοπεύει να εμβολιαστεί έως το τέλος του έτους.

Στην Κύπρο, το 63% δηλώνει ότι έχει ήδη εμβολιαστεί ή θα το πράξει το συντομότερο δυνατόν, το 9% θα το κάνει κάποια στιγμή αργότερα το 2021, το 8% αργότερα και το 13% δηλώνει ότι δε θα το κάνει ποτέ.

Στην Ελλάδα, το 59% δηλώνει ότι έχει ήδη εμβολιαστεί ή θα το πράξει το συντομότερο δυνατόν, το 14% θα το κάνει κάποια στιγμή αργότερα το 2021, το 11% αργότερα και το 12% δηλώνει ότι δεν θα το κάνει ποτέ.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και ανάλογα με την ηλικία των ερωτηθέντων, με εκείνους κάτω των 45 ετών να δείχνουν περισσότερους δισταγμούς.

Κατά μέσο όρο, το 70% πιστεύει ότι η ΕΕ διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της πρόσβασης στα εμβόλια COVID-19 στη χώρα τους.

Η σχετική πλειοψηφία είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίστηκε τη στρατηγική εμβολιασμού (47% ικανοποιημένοι, 45% δυσαρεστημένοι).

Οι απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις χειρίστηκαν αυτήν τη στρατηγική είναι ελαφρώς πιο κρίσιμες (46% ικανοποιημένοι, 49% δυσαρεστημένοι).

Η έρευνα διεξήχθη μέσω διαδικτυακής συνέντευξης υποβοηθούμενης από υπολογιστή (CAWI) από τις Μαΐου - 26 Μαΐου 2021, σε πολίτες της ΕΕ, 15 ετών και άνω, με συνολικά 26.106 ερωτηθέντες, εκ των οποίων 1000 άτομα στην Κύπρο.

(ΚΥΠΕ)