Άδειες κυκλοφορίας: Προσοχή! Ποιά αυτοκίνητα θα διαγραφούν

Ποιά αυτοκίνητα θα διαγραφούν από το αρχείο του ΤΟΜ / Μέχρι πότε η ανανέωση

Όπως κάθε χρονιά έτσι και το 2021 οι πολίτες καλούνται να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών και Έργων οι άδειες κυκλοφορίας για το 2021 θα ανανεώνονται από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 μέχρι καιτην Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021.

Επιπλέον σημειώνεται στην ανακοίνωση πως οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το έτος 2020 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το έτος 2020 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους μέχρι την Πέμπτη 11.3.2021.

Τα 10 σημεία για την ανανέωση της άδειας αυτοκινήτου (Αυτούσια η ανακοίνωση)

1. Οι άδειες κυκλοφορίας για το έτος 2021 θα ανανεώνονται από την Πέμπτη 7.1.2021.

2. Η τελευταία ημέρα ανανέωσης είναι η Πέμπτη 11.3.2021.

3. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννιά και δώδεκα μηνών.

4. Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται μέχρι την Πέμπτη 11.3.2021 χωρίς επιβάρυνση. Για ανανεώσεις που θα γίνονται μετά την Πέμπτη 11.3.2021, επιβάλλεται, ως επιβάρυνση, το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

5. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:

Α/ Πιστοποιητικό καταλληλότητας
Β/ Ασφάλεια

6. Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

7. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους για το έτος 2020 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2021 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12Β. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται.

8. Οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το έτος 2020 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το έτος 2020 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους μέχρι την Πέμπτη 11.3.2021.

9. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

10. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διαδικτυακά, στις Τράπεζες, στα ΚΕΠ, στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στα επαρχιακά γραφεία του ΤΟΜ.

11. Δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

 
27800