Αγωγή για τις αποφάσεις πανδημίας: Τι έγινε σήμερα στο δικαστήριο

Ζητούσαν έκδοση διατάγματος να μην διαχειρίζονται την πανδημία η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπ. Υγείας και οι Επιδημιολόγοι

Ομάδα πολιτών (103 πρόσωπα) κίνησε αγωγή του κράτους για αποζημίωσεις λόγω, όπως ισχυρίζονται, μη ικανότητας διαχείρισης της πανδημίας.

>>> Διαβάστε επίσης: Αγωγή σε Ειδικούς:Τι αναφέρουν στην ένορκο δήλωση τους οι πολίτες <<<

Παράλληλα, η ομάδα πολιτών ζητά να εκδοθούν προσωρινά διατάγματα κατά τριών μερών, που κατά την γνώμη τους διαχειρίζονται την πανδημία, που αυτά είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπουργός Υγείας και η ομάδα των Επιδημιολόγων.

Με λίγα λόγια η ομάδα πολιτών θεωρεί πως μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή τους αυτά τα τρία μέρη δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται την πανδημία και να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις, εξ ου και το αίτημα τους για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων. 

Σήμερα κατόπιν εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας αποσύρθηκε το αίτημα για έκδοση διατάγματος κατά των μελών της επιδημιολογικής ομάδας

Παραμένει όμως το αίτημα των εναγόντων για να εκδοθούν προσωρινά απαγορευτικά διατάγματα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Υγείας. Για αυτό το αίτημα των εναγόντων η Νομική Υπηρεσία έφερε ένσταση και το δικαστήριο την κάλεσε να καταθέσει γραπτώς την ένσταση της μέχρι 23 Ιουνίου 2021, και να ορίζεται ακρόαση για αυτό το θέμα την 1η Ιουλίου 2021.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η αγωγή που κατέθεσαν οι ενάγοντες, μέσω της  οποία ζητούν αποζημιώσεις για λανθασμένη διαχείριση της πανδημίας - όπως ισχυρίζονται - παραμένει σε ισχύ.

Θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι πως θα πρέπει να αποσυρθεί και η συγκεκριμένη αγωγή.  

>>> Διαβάστε σχετικά: Στέλνουν στα δικαστήρια τους Επιδημιολόγους και Υπ. Υγείας <<<

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας:

Μετά από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, οι ενάγοντες αποδέχτηκαν να αποσύρουν την αίτηση για έκδοση προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον όλων των μελών της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής Επιτροπής, με αποτέλεσμα η αίτηση εναντίον τους να απορριφθεί. Η Νομική Υπηρεσία εισηγήθηκε επίσης την απόσυρση όλων των δικαστικών διαδικασιών κατά των μελών της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής Επιτροπής, περιλαμβανομένης και της αγωγής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Υπουργός Υγείας, οι οποίοι εκπροσωπούνται από ομάδα δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας, έφεραν ένσταση στην έκδοση των πιο πάνω προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έδωσε οδηγίες όπως υποβάλουν γραπτώς την ένστασή τους έως τις 23 Ιουνίου 2021, με την αίτηση να ορίζεται για ακρόαση την 1η Ιουλίου 2021.

 
22322