Αλλαγές στα Υπουργεία με τους Γενικούς Διευθυντές

Εδώ τοποθετείται ο καθένας

Εδώ τοποθετούνται από 1η Ιουλίου σύμφωνα με πληροφορίες της OffsiteNews οι Γενικοί Διευθυντές: 

1) Ελίκκος Ηλία – Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών 
2) Αντώνης Κουτσούλλης – Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
3) Εμανουέλλα Λαμπριανίδη – Γενική Διευθύντρια Υφυπουργείου Πολιτισμού 
4) Γιάννης Νικολαΐδης – Γενικός Διευθυντής Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας 
5) Μαρίνα Χασάπη-Ιωάννου – Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
6) Κώστας Χατζηπαναγιώτου – Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
7) Στέλιος Χειμώνας – Γενικός Διευθυντής του Υφ. Ναυτιλίας 
8) Νεόφυτος Παπαδόπουλος – Γενικός Διευθυντής στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 
9) Κώστας Κωνσταντίνου – Γενικός Διευθυντής στο Υφυπουργείο Τουρισμού

 

Να υπενθυμίσουμε πως μέχρι σήμερα αυτές ήταν οι θέσεις που κατείχαν:  

1/ Ηλία Ελίκκο (Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου)
2/ Κουτσούλλη Αντώνη (Αναπληρωτής ΓΔ Υφ. Τουρισμού)
3/ Λαμπριανίδη Εμμανουέλα (Αναπληρώτρια ΓΔ Υφ. Πολιτισμού)
4/ Νικολαίδη Γιάννη (Αναπληρωτής ΓΔ Υπ. Μεταφορών)
5/ Χασάπη – Ιωάννου Μαρίνα (Αναπληρώτρια ΓΔ Υφ. Πρόνοιας)
6/ Χατζηπαναγιώτου Κώστα (Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος)
7/ Χειμώνας Στέλιος (Γενικός Διευθυντής στο Υφυπουργείο Καινοτομίας)
8/ Παπαδόπουλος Νεοφυτός (Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας)
9/ Κωνσταντίνου Κώστας (Γενικός Διευθυντής Υπουργείο Εσωτερικών)