Άνοιξαν οι αιτήσεις για ένταξη προϊόντων στα σχολικά κυλικεία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από εταιρείες/προμηθευτές για ένταξη προϊόντων στους τιμοκαταλόγους των κυλικείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι όσες εταιρείες/προμηθευτές ενδιαφέρονται για συμπερίληψη προϊόντων τους στους τιμοκαταλόγους των κυλικείων των δημόσιων σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2022-2023 μόνο, μπορούν να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο/αίτηση προς την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.), η οποία, ως αρμόδια Επιτροπή για τη συμπερίληψη προϊόντων στους τιμοκαταλόγους, αποφασίζει για τα προϊόντα που διατίθενται από τα κυλικεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην  Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2022. Το έντυπο αίτησης για έγκριση νέων προϊόντων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.moec.gov.cy (Υπηρεσίες - Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας - Σχολικά Κυλικεία   - Έντυπα). Σημειώνεται ότι, αιτήσεις γίνονται δεκτές και για ένταξη βιολογικών προϊόντων στα κυλικεία των σχολείων, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και πιο συγκεκριμένα την αγορά βιολογικών τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας. Το μέτρο αφορά στην αγορά προϊόντων, τα οποία προκύπτουν με μεθόδους βιολογικής παραγωγής και καλλιέργειας. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν σήμανση βιολογικής γεωργίας ή να πληρούν τουλάχιστον τα στοιχειώδη κριτήρια της Εργαλειοθήκης της Ε.Ε.

Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. θα ενημερώσει τις εταιρείες/προμηθευτές σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη των υποβληθέντων αιτήσεων μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2022.  

Οι τιμοκατάλογοι των εγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται στα κυλικεία των Δημόσιων Σχολείων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ και αποστέλλονται με εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία.

 
27717