Ανώτατο σε πρώην Δικαστές: Προσεχτικά αν εμπλακείτε στην πολιτική

Αναθεώρηση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς από το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε πρόσφατη συνεδρία του, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε νέα αναθεώρηση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς, ώστε να περιλαμβάνει και ρύθμιση αναφορικά με συνταξιοδοτηθέντες δικαστές, κατά τα πρότυπα τόσο του αγγλικού Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς, όσο και του Χάρτη Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας.

Πρόκειται για την Πέμπτη  Αναθεώρηση του Οδηγού από το 2019, που τέθηκε σε ισχύ μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Αρχών Δεοντολογίας, που έχει συστήσει το Ανώτατο Δικαστήριο και στην οποία μετέχουν τόσο Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όσο και δικαστές πρωτοδίκων δικαστηρίων.

>>>Δείτε ακόμη: Αυτοί είναι οι 12 νέοι Δικαστές (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Η νέα ρύθμιση είναι η ακόλουθη:

«Παρά το ότι η εμπλοκή συνταξιοδοτηθέντων δικαστών σε πολιτική δραστηριότητα ή ευρύτερη δημόσια συζήτηση δεν αποκλείεται, επειδή είναι δυνατόν να εκλαμβάνεται από τους πολίτες ότι ένας συνταξιοδοτηθείς δικαστής είναι εκπρόσωπος ακόμα της δικαστικής λειτουργίας, οι δικαστές που έχουν συνταξιοδοτηθεί αναμένεται ότι θα ενεργούν με προσοχή και προς τούτο προτρέπονται όπως λαμβάνουν υπόψη τις πρόνοιες του παρόντος Οδηγού, ούτως ώστε να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δυνατόν να μειώσει την αξιοπρέπεια του δικαστικού λειτουργήματος και την αντίληψη των πολιτών για τη δικαστική ανεξαρτησία.»

Σκοπός, τονίζεται, δεν είναι η απαγόρευση ή ο έλεγχος, κάτι που δεν μπορεί να γίνει, ούτε ο μη θεμιτός περιορισμός, κάτι που είναι εντελώς ανεπιθύμητο, αλλά η θεσμική υπόμνηση, με τον δέοντα σεβασμό, της υποχρέωσης όλων των δικαστών, υπηρετούντων και αφυπηρετησάντων, έναντι της υπόληψης του δικαστικού λειτουργήματος και της δικαστικής ανεξαρτησίας.

ΓΤΠ

 
27318