Από 10/1 αυξάνεται η τηλεργασία στο 50%

Σε ισχύ από την Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022

Μια νέα πιο αυστηρή δέσμη μέτρων ανακοίνωσε σήμερα (5/1) μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλας. 

>>>Δείτε όλα τα νέα μέτρα - Τι ανακοίνωσε ο Υπ.Υγείας (5/1)

Μεταξύ αυτών των μέτρων είναι και η αύξηση του ποσοστού τηλεργασίας στο 50% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού του τομέα παροχής υπηρεσιών. Απόφαση η οποία τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ενώ τα κρούσματα και οι επαφές ανεβαίνουν καθημερινώς με αρκετά από αυτά να πρόκειται για εργαζομένους οι οποίοι πρέπει να τεθούν υπό περιορισμό.

Από αυτό το μέτρο εξαιρούνται οι ουσιώδεις υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζονται ως εξής: 

(1) το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(2) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους, 

(3) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Διευθύνσεών του, 

(4) το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθύνσεων/ Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(5) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών του, 

(6) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(7) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(8) το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του,

 (9) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του, 

(10) το Υπουργείο Άμυνας, 

(11) το Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του, 

(12) το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(13) το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 

(14) το Υφυπουργείο Τουρισμού, 

(15) το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 

(16) η Βουλή των Αντιπροσώπων, 

(17) τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζομένων τους), 

(18) η Νομική Υπηρεσία, 

(19) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, (20) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,

(21) η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών, 

(22) η Εθνική Φρουρά, 

(23) το Γενικό Λογιστήριο, 

(24) τα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, 

(25) οι ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών, 

(26) οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος, 

(27) η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

(28) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης, 

(29) ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, 

(30) το Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών, το Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, 

(31) η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 

(32) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, 

(33) η Προεδρία της Δημοκρατίας, 

(34) η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, 

(35) η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών, 

(36) η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, 

(37) τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, 

(38) η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, 

(39) η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες: οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, ο ναυτιλιακός τομέας, οι Δικηγόροι, οι Δικηγορικές εταιρείες και τα Δικηγορικά γραφεία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους πολίτες, για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για σκοπούς ύδρευσης, για λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, για τη λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη λειτουργία των νοσοκομείων και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, των φυλακών, ασύλου και μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής, την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων και στρατηγικών αποθεμάτων του Κράτους, τη λειτουργία των λιμανιών καθώς και παρεμφερών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτών, οι δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και υπηρεσιών συστημάτων προστασίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και τμήματα και λειτουργοί του κρατικού τομέα που η φύση της εργασίας τους προνοεί φυσική παρουσία που αφορά στην υλοποίηση δράσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 
27800