Αυτές είναι οι σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού

Χορηγίες για φωτοβολταϊκά και φόρτιση οχημάτων plug-in - Δείτε αναλυτικά

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.    

·       Το Υπουργικό Συμβούλιο  αποφάσισε  την έναρξη διαδικασίας αποστέρησης της Κυπριακής υπηκοότητας από 4 πρόσωπα. Η απόφαση καλύπτει και τα εξαρτόμενα τους. Πρόκειται για 4 νέα πρόσωπα που εντοπίστηκαν στον επικαιροποιημένο κατάλογο επιβολής κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τη σημερινή απόφαση το σύνολο των προσώπων για τα οποία αποφασίστηκε η αποστέρηση της Κυπριακής υπηκοότητας ανέρχονται σε  8  από το σύνολο των 1091 προσώπων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ. 

·      Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της περίοδου υποβολής της αίτησης για παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου, 2022. 

·       Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in (2022). Το Σχέδιο παρέχει οικονομικά κίνητρα υπό μορφή χορηγίας, για την εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in και, προαιρετικά, για την αγορά και εγκατάσταση σημείου φόρτισης ή/και τη μετατροπή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική ή/και την αγορά μπαταρίας για αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγεται από το ΦΒ σύστημα. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε οικία στην οποία υπάρχει ηλεκτρικό όχημα ή υβριδικό όχημα τύπου plug-in.

Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Σχεδίου ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

Το εν λόγω Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021–2026 (Άξονας 2.2 Βιώσιμες μεταφορές) και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

·       Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις». Το Σχέδιο, με συνολικό προϋπολογισμό €1,4εκ., ο οποίος χρηματοδοτείται 100%  από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάσσεται στο πλαίσιο του 3ου Άξονα Πολιτικής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρος το αύριο για  «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», στοχεύοντας συνδυαστικά με άλλα μέτρα στην περαιτέρω ενίσχυση ενός βιώσιμου και υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικού τομέα.

Μέσω του Σχεδίου, θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις συμμετέχουσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσω εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την υιοθέτηση κυκλικών μοντέλων στη λειτουργία τους και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν.

Στον 1ο κύκλο του Σχεδίου επιδιώκεται η στήριξη / συμμετοχή 50 τουλάχιστον ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ενώ στον 2ο κύκλο αναμένεται να προχωρήσουν 18 τουλάχιστον ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις οι οποίες με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, θα έχουν πιστοποιηθεί ως κυκλικές, βάσει του ειδικού Σχήματος Πιστοποίησης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου.

 
27784