Αυτή είναι η νέα άδεια παραμονής που δύσκολα πλαστογραφείται/ΦΩΤΟ

Η νέα εκδοχή άδειας διαμονής στον νέο ενιαίο τύπο άρχισε να κυκλοφορεί από τις 5 Σεπτεμβρίου

Κυκλοφορεί ήδη από τις 5 Σεπτεμβρίου η νέα εκδοχή άδειας διαμονής στο νέο ενιαίο τύπο που προβλέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 2017/1954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ημερ. 1.11.2017, L 286/9).
 
Ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «βασικός σκοπός του Κανονισμού είναι η ενίσχυση των αδειών διαμονής που εκδίδονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έναντι της πλαστογραφίας και της πλαστοπροσωπίας».
 
Προσθέτει ότι «όλες οι άδειες διαμονής που θα εκδίδονται από την πιο πάνω ημερομηνία και έπειτα θα είναι στο νέο ενιαίο τύπο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Διευκρινίζεται ότι «η έναρξη έκδοσης του νέου ενιαίου τύπου αδειών διαμονής, δεν επηρεάζει τις ακολουθούμενες διαδικασίες, τις αιτήσεις και τα τέλη που πρέπει να ακολουθούνται/ υποβάλλονται/ καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση ενώ για την έκδοση των αδειών τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας».

Επίσης, «όλες οι άδειες που έχουν εκδοθεί με τον προηγούμενο τύπο παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η αντικατάστασή τους».

Δείγμα ενιαίου τύπου άδειας διαμονής: αα

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος.