Αυτοί είναι οι πρώτοι Διαιτολόγοι του ΓεΣΥ - Πώς θα πηγαίνουμε

Και Διαιτολόγοι πλέον στο ΓεΣΥ - Τα πρώτα ονόματα ανά πόλη - Πόσα θα πληρώνουμε

Οι Κλινικοί Διαιτολόγοι είναι ανάμεσα στους επαγγελματίες που εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ από 1/12. 

Ήδη στο σύστημα του ΓεΣΥ εντάχθηκαν οι πρώτοι Κλινικοί Διαιτολόγοι ενώ καθημερινά αναμένεται ότι τα ονόματα θα αυξάνονται και η λίστα θα ανανεώνεται στην σελίδα του ΓεΣΥ.

Τα πρώτα ονόματα Κλινικών Διαιτολόγων του ΓεΣΥ:

  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  • ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΣΣΙΩΤΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  • ΠΟΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΗ - ΛΕΜΕΣΟΣ
  • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΜΠΟΥ - ΛΕΜΕΣΟΣ
  • ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
  • ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ


Πώς θα πηγαίνουμε στους Κλινικούς Διαιτολόγους / Πόσα θα πληρώνουμε
Υπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής διαιτολογίας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες διατροφικής αξιολόγησης, διάγνωσης, παρέμβασης και στόχων .

Πρόσβαση στις υπηρεσίες Κλινικής Διαιτολογίας:  Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής διαιτολογίας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες διαγνώσεων για παραπομπή σε κλινικό διαιτολόγο ενηλίκων και παιδιών (οι πίνακες διαγνώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ). 

Οι δικαιούχοι, εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον κλινικό διαιτολόγο που θέλουν να επισκεφθούν από τον κατάλογο κλινικών διαιτολόγων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.    

Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών κλινικής διαιτολογίας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για το μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα για τη συγκεκριμένη  διάγνωση, θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου και θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.

Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με κλινικό διαιτολόγο.

Οι ειδικοί από τους οποίους μπορείτε να εξασφαλίσετε παραπεμπτικό:
  δ

Tags
 
27752