Βουλή: Ψήφισε τα νομοθετήματα για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Η Βουλή ψήφισε τα νομοθετήματα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την Πέμπτη σε νόμο το νομοσχέδιο και ενέκρινε δύο κανονισμούς για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, αφού προηγουμένως καταψήφισε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από το ΔΗΚΟ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.
 
Ο νόμος αφενός στοχεύει στη μεταφορά της αρμοδιότητας εφαρμογής των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και αφετέρου για την εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων για αδειοδότηση χρήσεων ή δραστηριοτήτων πριν από την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου. Επιπρόσθετα παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών με τους οποίους θα καθορίζονται αδικήματα και διοικητικές παραβάσεις, καθώς επίσης και αντίστοιχες ποινές και διοικητικά πρόστιμα και ψηφίστηκε με 36 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον.
 
Οι κανονισμοί που εγκρίθηκαν με 33 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον στοχεύουν στη διασφάλιση ενός γενικότερου πλαισίου περαιτέρω αποτελεσματικής υλοποίησης των διατάξεων του Νόμου στον οποίο αυτοί ερείδονται και διασφαλίζουν συγκεκριμένο πλαίσιο αποτελεσματικής δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Δήλωσης Πολιτικής και της κατάρτισης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου
 
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος προς την Ολομέλεια της Βουλής ο κανονισμός για τη δημόσια διαβούλευση, αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη, καλά πληροφορημένη και επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση επί συγκεκριμένων ζητημάτων σχετικών με τη Δήλωση Πολιτικής και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο. Επιπρόσθετα, μέσω της διαδικασίας αυτής, παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς, δηλαδή στους σχετιζόμενους κοινωνικούς εταίρους και αρχές, καθώς και στο ενδιαφερόμενο κοινό, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί αυτών, ενώ έχουν παράλληλα το δικαίωμα ένδικης προστασίας.
 
Στους άλλους κανονισμούς που εγκρίθηκαν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πρόνοιες για καθορισμό των διαδικασιών και προϋποθέσεων αναστολής της εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου για προσδιορισμό του πλαισίου της αδειοδότησης χρήσεων και δραστηριοτήτων στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας που δεν υπόκεινται σε ρυθμιζόμενη αδειοδότηση δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και για τον καθορισμό αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος και τη δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης των προνοιών των εν λόγω κανονισμών.
 
Στις τοποθετήσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Γιώργος Λουκαΐδης είπε πως τα νομοθετήματα συζητήθηκαν σε 13 συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες έγιναν πολλές τροποποιήσεις στα αρχικά κείμενα τους.
Ανέφερε επίσης πως πίσω από την τροπολογία της Κυβέρνησης κρύβονται σκοπιμότητες για αυτό και ως Επιτροπή Περιβάλλοντος «θα παρακολουθούμε», και κάλεσε τα μέλη του νομοθετικού σώματος να ψηφίσουν τα κείμενα των νομοθετημάτων ως έχουν οδηγηθεί στην Ολομέλεια χωρίς τροπολογίες. 
 
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του κόμματος της για τις τοποθετήσεις του κ. Λουκαΐδη σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Υφυπουργού Ναυτιλίας που, όπως είπε δεν τιμούν τον πολιτικό πολιτισμό και του ζήτησε να ανακαλέσει. 
 
Ο κ. Λουκαΐδης απαντώντας είπε πως ο Υφυπουργός δεν ήθελε να τροποποιηθεί το νομοσχέδιο και έγινε ολόκληρος καυγάς για να ενσωματωθούν τροποποιήσεις. «Έχουμε εύλογες ανησυχίες και ως Πρόεδρος της Επιτροπής διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει», συμπλήρωσε.

(ΚΥΠΕ/Μαρία Φιλή)

 
23586