Διαγωνισμός υπηρεσιών για φοιτητές ή πτυχιούχους €187.200

Διαγωνισμός για την αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προκήρυξε διαγωνισμό €187.200 για αγορά υπηρεσιών.

Με τον σχετικό διαγωνισμό, προσκαλεί όσους φοιτητές ή/και πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου με θέμα:

Διαγωνισμός για την αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών από φοιτητές ή και πτυχιούχους για σκοπούς συντονισμού των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με διάρκεια κάθε σύμβασης τρείς (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς (3) μήνες και για ακόμη τρείς (3) μήνες, όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας  είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου  και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 9 π.μ..

 

 
25250