Διάταγμα: Στοπ σε όσους έρχονται Κύπρο από Ινδία

Ποιοι εξαιρούνται και υπό ποιές προυποθέσεις - Τι γίνεται με εμβολιασμένους και καραντίνα

«Στοπ» στις αφίξεις από Ινδία, βάζει με νέο διάταγμα που δόθηκε σήμερα (14/6) στην δημοσιότητα, το Υπουργείο Υγείας. 

Όπως αναφέρεται στο διάταγμα, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που παρουσιάζονται στη Ινδία αναφορικά με νέο στέλεχος της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19 και για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας,  απαγορεύεται η άφιξη και/ή είσοδος στη Δημοκρατία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή του στη Δημοκρατία είτε διέμενε, είτε διήλθε από το έδαφος της Ινδίας, ανεξαρτήτως εάν κατέχει σε ισχύ άδεια εισόδου ή/και άδεια διαμονής στη Δημοκρατία. 

Ταυτόχρονα, όπως διευκρινίζει το Διάταγμα τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το συγκεκριμένο διάταγμα είναι, Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών), πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και της Ελβετίας, και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν αποκλειστικά τη μόνιμη κατοικία τους στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της
Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, το Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας ξεκαθαρίζει ότι, τα άτομα που εξαιρούνται του διατάγματος και τους επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο, «είτε προβαίνουν σε εργαστηριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 με ένδειξη αρνητική με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι, μεταφέρονται σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού στα οποία παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους και η ημερομηνία άφιξής τους υπολογίζεται ως ημέρα «0»».

Να σημειωθεί πως αν κάποιος είναι εμβολιασμένος σε χώρα που η Κύπρος δέχεται το εμβόλιο τότε δεν θα μπει καραντίνα. Παράδειγμα, κάποιος που επιστρέφει από Ινδία και ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα από την πιο κάτω λίστα τότε δεν θα μπαίνει καραντίνα. Αντίθετα, αν ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του σε χώρα που δεν βρίσκεται στην πιο κάτω λίστα τότε θα μπει σε υποχρεωτική καραντίνα

Οι χώρες που η Κύπρος αποδέχεται τον εμβολιασμό είναι:

 • τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου), 
 • τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), 
 • την Ελβετία, 
 • το Ισραήλ, 
 • το Ηνωμένο Βασίλειο, 
 • τη Ρωσία, 
 • τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
 • τη Σαουδική Αραβία, 
 • την Ουκρανία, 
 • την Ιορδανία, 
 • τον Λίβανο, 
 • την Αίγυπτο, 
 • την Λευκορωσία, 
 • την Σερβία, 
 • το Κατάρ, 
 • το Μπαχρέιν, 
 • τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
 • την Αρμενία, 
 • την Γεωργία, 
 • τον Καναδά, και 
 • το Κουβέιτ

Ακολουθεί το απόσπασμα από το Διάταγμα:
2.1 (α) Ανεξαρτήτως των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 20) του 2021, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα (Αρ. 21) έως (Αρ. 23) του 2021, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που παρουσιάζονται στη Ινδία αναφορικά με νέο στέλεχος της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19 και για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας,  απαγορεύεται η άφιξη και/ή είσοδος στη Δημοκρατία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή του στη Δημοκρατία είτε διέμενε, είτε διήλθε από το έδαφος της Ινδίας, ανεξαρτήτως εάν κατέχει σε ισχύ άδεια εισόδου ή/και άδεια διαμονής στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων:  
 
(i)       Κυπρίων πολιτών και μελών της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών),  
(ii)      πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και της Ελβετίας, και 
(iii)     υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν αποκλειστικά τη μόνιμη κατοικία 
τους στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας,  
 
(β)  τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (iii) υποχρεούνται να συμμορφωθούν με όλους τους ακόλουθους όρους: 
 
(i)      είτε προβαίνουν σε εργαστηριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 με ένδειξη αρνητική με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι: 
 
     Νοείται ότι, πρόσωπα κάτω των δώδεκα ετών δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση, 
 
(ii)     μεταφέρονται σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού στα οποία παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους και η ημερομηνία άφιξής τους υπολογίζεται ως ημέρα «0»: 
 
   Νοείται ότι, το κόστος μεταφοράς και παραμονής των προσώπων στα εν λόγω καταλύματα το επωμίζεται η Δημοκρατία,  
 
(iii)    υποβάλλονται τη 10η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους σε εργαστηριακή εξέταση, το κόστος της οποίας επωμίζεται η Δημοκρατία και όσα εκ των προσώπων έχουν αρνητικό αποτέλεσμα αποδεσμεύονται από το καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, 
 
(γ)  όσα εκ των προσώπων των οποίων επιτρέπεται η άφιξη και/ή είσοδος σύμφωνα με την παράγραφο (α), διαγιγνώσκονται θετικά, είτε με την εργαστηριακή εξέταση που διενεργείται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, είτε με τη εργαστηριακή εξέταση που διενεργείται τη 10η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και ακολουθείται το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας. 
 
 3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Δείτε ΕΔΩ αυτούσιο το διάταγμα.

 
23418