Δημόσια διαβούλευση για τροποποιήσεις στον περί Άδειας Οδήγησης

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι ετοίμασε προσχέδιο Νομοσχεδίου

Σε δημόσια διαβούλευση για τροποποιήσεις στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο, προσκαλεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
 
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι ετοίμασε προσχέδιο Νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε στις 29/6/2021 για απόψεις από κάθε ενδιαφερόμενο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις απόψεις τους, εφόσον το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουλίου 2021, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή ταχυδρομικώς.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η πρόσκληση για απόψεις αποστάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε γνώση του Τμήματος, και δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης απόψεων από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται.
 
Σχετικά με το θέμα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι έχει εντοπιστεί, μετά την τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, με τον Νόμο με αρ. Ν.130(Ι)/2020, ότι υπάρχει νομική ασάφεια ως προς την ποινικοποίηση του αδικήματος της οδήγησης χωρίς την κατοχή «κανονικής» άδειας οδήγησης (όχι μαθητικής) κατά τη διάρκεια εργασίας, μετά από πρόσληψη, εργοδότηση ή ανάθεση ή ανάληψη εργασίας με πρωτοβουλία του ίδιου του οδηγού.
 

Προσθέτει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην καθημερινότητα όλων στον τομέα των παραδόσεων («delivery»), αφού παρατηρείται εκτενώς η οδήγηση μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κατά τη διάρκεια, εμφανώς, εργασίας του οδηγού, με το σήμα «Ε» (δηλαδή εκπαιδευόμενος) να είναι επικολλημένο π.χ. στο κιβώτιο των προς παράδοση προϊόντων.
 
Το Τμήμα αναφέρει ότι «αυτό θεωρείται μη αποδεκτό, αφού δεν μπορεί ο οδηγός (και ο άμεσα ή έμμεσα εργοδότης ή συνεργάτης του) να θεωρούν ότι ο οδηγός εργάζεται οδηγώντας και ταυτόχρονα να «εκπαιδεύεται – μαθαίνει» από μόνος του οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος, και δη δίκυκλου, στο οδικό δίκτυο» και σημειώνει πως το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί «μέγα ζήτημα οδικής ασφάλειας».

Επιπλέον, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι έχει επίσης εντοπιστεί ότι, όπως υφίσταται σήμερα ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος, ένα πρόσωπο με μαθητική άδεια οδήγησης π.χ. μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας μπορεί να ανανεώνει την μαθητική του άδεια επ’ αόριστων χωρίς να ελεγχθεί ξανά, με μόνη υποχρέωση την καταβολή ενός ετήσιου τέλους.
 
«Θεωρείται ότι και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί και να τεθεί ένα χρονικό διάστημα ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά το οποίο ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας», προσθέτει.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό κρίνεται ότι δεν ρυθμίζεται ορθά με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Αφενός ένας μαθητευόμενος της κατηγορίας «ΑΜ» (μοτοποδήλατο – από 17 ετών) ή Α1 (κυβισμού μέχρι 125 cc) μπορεί να οδηγεί μόνος του στο οδικό δίκτυο και να «αυτό – εκπαιδεύεται», αφετέρου ένας μαθητευόμενος των κατηγοριών Α2 και Α (μοτοσικλέτες μεγάλης ιπποδύναμης) δεν μπορεί να οδηγεί στο οδικό δίκτυο κατά την εκπαίδευση του, παρά μόνο σε κλειστό χώρο, ακόμη και με τη συνοδεία και άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών στη σχετική κατηγορία.
 
Κρίνεται ότι και αυτό το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου, σύμφωνα με το Τμήμα, «με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών».

Αναφέρει επίσης ότι «τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί όσο και οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη και προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει» και προσθέτει ότι αυτό το θέμα κρίνεται ότι πρέπει να ρυθμιστεί με νομοθεσία.

Τέλος, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι τα πιο πάνω συζητήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών του θεσμοθετημένου Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και λήφθηκε η απόφαση όπως προωθηθούν για νομοθετική ρύθμιση.

ΚΥΠΕ

 
27508