ΕΔΕΚ: Κατοχύρωση των 100 χιλιάδων στους κατόχους αξιογράφων

Ανακοίνωση Τύπου για τους κατόχους αξιογράφων

Να παραχωρηθούν σε ισόποσες ετήσιες δόσεις η Κατοχύρωση των 100 χιλιάδων στους κατόχους αξιογράφων, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΔΕΚ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι επαναφέρει ένα εκ των σοβαρών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας στο προσκήνιο για το οποίο η ΕΔΕΚ ήδη από το 2012 κατέθεσε συγκεκριμένη πρότασή προς την κυβέρνηση για επίλυσή του.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Η επιστολή του Συνδέσμου κατόχων αξιογράφων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρταίας επαναφέρει ένα εκ των σοβαρών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας στο προσκήνιο για το οποίο η ΕΔΕΚ ήδη από το 2012 κατέθεσε συγκεκριμένη πρότασή προς την κυβέρνηση για επίλυσή του.

Ανεξάρτητα αν η Λαϊκή βρίσκεται υπό εκκαθάριση, κατά τη χρονική στιγμή της απορρόφησης των αξιογράφων ιδιοκτήτης της Λαϊκής ήταν το κράτος. Ως εκ τούτου το κράτος οφείλει να τους αποζημιώσει. 

Θυμίζουμε πως κατά την συζήτηση των προϋπολογισμών για το 2022 η ΕΔΕΚ ζήτησε από την κυβέρνηση σε πρώτη φάση να κατοχυρωθεί ποσό μέχρι 100 χιλιάδων στους κατόχους αξιογράφων όπως έγινε και με τους καταθέτες, και αυτό μπορεί να δοθεί σε ισόποσες δόσεις.

 
27514