Εισήγηση για να αρχίσει κανονικά η Β' φάση του ΓεΣΥ από ΟΑΥ

Τι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας κατά τη σημερινή (30/4) του συνεδρία  στην παρουσία του Υπουργού Υγείας, εξέτασε το θέμα της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο και το επίπεδο ετοιμότητας του Οργανισμού που έχει προκαλέσει η πανδημία. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της δεύτερης φάσης στην ολότητά της και όπως προβλεπόταν, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και ανησυχίες της κοινωνίας, υπέβαλε εισηγητική πρόταση στον Υπουργό Υγείας για έναρξη της παροχής υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από την 1η Ιουνίου 2020. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εντός των επόμενων ημερών όπου θα καθορίζεται και  το χρονοδιάγραμμα ένταξης των υπολοίπων υπηρεσιών που αφορούν στη δεύτερη φάση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρεται, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και επιβεβαιώνει την προσήλωσή του για τη διασφάλιση της παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών και ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας προς όλους τους δικαιούχους.