Αφορά επιχειρηματίες & εργαζομένους:Καρκινογόνες χημικές ουσίες

Η ΕΕ προτείνει καθορισμό νέων, πιο αυστηρών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την τροποποίηση για τέταρτη φορά της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της ενημέρωσης όλων των επηρεαζόμενων ομάδων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως αρμόδια Αρχή για επιτήρηση της εφαρμογής των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2020 ενημερώνει σχετικά τους Κύπριους επιχειρηματίες και εργαζόμενους που μπορεί επηρεάζονται λόγω χρήσης ή έκθεσης σε Ακρυλονιτρίλιο, ενώσεις Νικελίου και Βενζόλιο.

Για τους πιο πάνω χημικούς παράγοντες προτείνεται καθορισμός νέων, πιο αυστηρών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα Πρόταση Οδηγίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα: EΔΩ

Όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα καλούνται να μελετήσουν την πρόταση και να υποβάλουν τα σχόλιά τους με email στη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα Κατερίνα Πλατή (email: [email protected]).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 22η Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405659 / 22405623.

 
18803
Thumbnail