Ελεγκτική: Εμείς θα συνεχίσουμε / Πάμε Ανώτατο αφού διαφωνούμε

Νέα απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις αντιδράσεις για την έκθεση σε σχέση με τις Πολιτογραφήσεις

Τον δρόμο προς το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο, όπως τονίζει είναι το συνταγματικά καθοριζόμενο όργανο για επίλυση της διαφοράς, δείχνει προς όσους αμφισβητούν τις συνταγματικές αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή, η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «οι συνταγματικές αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή οριοθετούνται από το Σύνταγμα και αν υπάρχει αμφισβήτηση από άλλη αρχή ή όργανο στη Δημοκρατία ότι δεν περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων και την έκδοση ή δημοσιοποίηση εκθέσεων επί των θεμάτων που πραγματεύεται η χθεσινή (27/11) έκθεση ή ότι οι αρμοδιότητες αυτές αναστέλλονται, ακυρώνονται ή ατονούν καθ’ ων χρόνο υφίσταται μία εκ του νόμου ορισμένη επιτροπή, το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το συνταγματικά καθοριζόμενο όργανο για επίλυση της διαφοράς».

Όπως ρητά καταγράφεται στην έκθεση, προσθέτει, «με δεδομένη την πρόσβαση μας σε αξιόπιστα στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Εφόρου Εταιρειών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και στο μητρώο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, κατέστη δυνατό να διενεργήσουμε τον έλεγχο και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό ήταν δυνατό επειδή οι πολιτογραφήσεις αφορούσαν τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων που πολιτογραφήθηκαν ως διευθυντικά στελέχη εταιρειών», τονίζει.

«Η έκθεση μιλά αφ’ αυτής και δεν χρειάζεται εκ νέου σημείωση των σοβαρότατων θεμάτων που εγείρονται σε αυτήν», σημειώνει περαιτέρω η Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Ως Υπηρεσία θεωρούμε ως συνταγματική υποχρέωση, και όχι απλώς δικαίωμά μας, να ασκούμε τις καθοριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες μας. Τούτο θα συνεχίσουμε να πράττουμε», καταλήγει.

Τι προηγήθηκε:

 
21170