Ελεγκτική: Συνταγματική εκτροπή ο τίτλος του δεύτερου τη τάξει

Όσα αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφορικά με την ψήφιση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2022

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραμένει στη θέση ότι, ο καθορισμός τίτλου του δεύτερου τη τάξει στην Ελεγκτική Υπηρεσία, σε πρόδηλη αντίθεση με τις ρητές πρόνοιες του Συντάγματος, συνιστά συνταγματική εκτροπή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφορικά με την ψήφιση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2022.

Όπως αναφέρεται, εκκρεμούσης της υπόθεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο περιέλαβε στο νομοσχέδιο του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού πρόνοια ανάλογη με την υπό αναφορά Εγκύκλιο, το οποίο χθες η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμο.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το Σύνταγμα έχει τάξει ως θεματοφύλακά του το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχει ήδη αχθεί το θέμα που προέκυψε με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, προστίθεται, είναι υποχρεωμένη να καταθέσει και νέα αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με τον ψηφισθέντα χθες νόμο.

«Στο μεταξύ, εκτός εάν και μέχρις ότου ο νέος νόμος κηρυχθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο ως αντισυνταγματικός ή άλλως το θέμα που προέκυψε αποφασισθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο νέος νόμος θα τυγχάνει εφαρμογής κατά την άσκηση των συνταγματικών εξουσιών τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία και τον Γενικό Ελεγκτή, όπως και από το προσωπικό της Υπηρεσίας», αναφέρεται.

Με την προσφυγή στη δικαιοσύνη, επιδίωξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνεται, είναι η διασφάλιση ότι η όποια ρύθμιση θα είναι συμβατή με το Σύνταγμα, κάτι για το οποίο αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Μαΐου 2022, με ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε ενημερώσει για την κατάθεση αίτησης στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 139 του Συντάγματος, ζητώντας δήλωση του Δικαστηρίου ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 19.4.2022 είναι εξ υπαρχής άκυρη και χωρίς οποιοδήποτε απολύτως νομικό αποτέλεσμα. Η εγκύκλιος καθόριζε ότι οι τίτλοι των δεύτερων τη τάξει στη Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία και στο Γενικό Λογιστήριο δεν θα είναι αυτοί που προβλέπονται στο Σύνταγμα.

ΚΥΠΕ