Έρχονται 100άδες Προαγωγές Υπαξιωματικών στην Εθνική Φρουρά

Στο μικροσκόπιο της Βουλής αιτήματα του Υπουργείου Άμυνας για αποπαγοποίηση 100άδων θέσεων Προαγωγής στην Εθνική Φρουρά

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Τον δρόμο για 100άδες Προαγωγές Υπαξιωματικών στον Κυπριακό Στρατό αναμένεται πως ανοίξει σήμερα (22/2), εκτός απροόπτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα θέσει στο μικροσκόπιο της δύο σχετικά αιτήματα που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Άμυνας.

Όπως πληροφορείται, μάλιστα, η Brief, το Υπουργείο Άμυνας απέστειλε την περασμένη Παρασκευή (19/2) και νέα αιτήματα για αποπαγοποίηση κι άλλων θέσεων προαγωγής στον Κυπριακό Στρατό, αλλά θεωρείται σχεδόν αδύνατον πως θα εξεταστούν κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, αφού η ατζέντα της είναι αρκετά πλούσια.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που είναι προγραμματισμένο να εξετάσει σήμερα η Επιτροπή, αυτά υποβλήθηκαν μέσω δύο επιστολών που απέστειλε το Υπουργείο Άμυνας στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου.

Με την πρώτη επιστολή του, το Υπουργείο Άμυνας υποβάλλει αίτημα για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Τομέα συνολικά 316 θέσεων Επιλοχία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες προαγωγές Συμβασιούχων Υπαξιωματικών.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή, το Υπουργείο Οικονομικών πληροφόρησε το Υπουργείο Άμυνας ότι στον Προϋπολογισμό για το 2021 περιλήφθηκε πρόνοια για διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την προαγωγή 316 Συμβασιούχων Υπαξιωματικών από το βαθμό του Λοχία [συνδυασμένη Κλίμακα Α4 και Α6(ii)] στο βαθμό του Επιλοχία [Κλίμακα Α7(ii)].

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, η τυχόν πραγματοποίηση των εν λόγω προαγωγών δεν θα επιφέρει αύξηση στη μισθοδοσία των επηρεαζόμενων Συμβασιούχων Υπαξιωματικών και συνεπακόλουθα δεν θα υπάρξει άμεση οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας λόγω της κατάργησης του ειδικού μηνιαίου επιδόματος που αυτοί λαμβάνουν, στη βάση των προνοιών του Κανονισμού 37 των Κ.Δ.Π. 429/2017.

Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Κανονισμού, στην περίπτωση που ΣΥΠ προαχθεί στον επόμενο βαθμό τερματίζεται η καταβολή του ειδικού μηνιαίου επιδόματος με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση που η μισθοδοσία συν το ειδικό μηνιαίο επίδομα πριν από την προαγωγή είναι υψηλότερα από τη μισθοδοσία αμέσως μετά την προαγωγή, το επίδομα θα μειώνεται κατά τρόπο ώστε οι απολαβές μετά την προαγωγή να εξισώνονται με εκείνες πριν από την προαγωγή.

Συναφώς, επεξηγείται στην επιστολή, τόσο η αύξηση της μισθοδοσίας των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών όσο και η αντίστοιχη επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας εκτιμάται ότι θα επέλθουν μετά από 18 μήνες περίπου. 

Το δεύτερο αίτημα
Μέσω της δεύτερης επιστολής του, εξάλλου, το Υπουργείο Άμυνας υποβάλει αίτημα για εξαίρεση 191 θέσεων προαγωγής στον Κυπριακό Στρατό από την απαγόρευση πλήρωσής τους, αναφέροντας πως στο παρόν στάδιο οι κενές θέσεις στη δομή των Υπαξιωματικών, βαθμού Επιλοχία και πάνω, που είναι θέσεις προαγωγής, ανέρχονται σε 70.

Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, μέχρι και την 1.12.2021 αναμένεται να αφυπηρετήσουν, λόγω ορίου ηλικίας, 25 Υπαξιωματικοί, ενώ από τις 461 θέσεις Επιλοχία που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2021, οι 61 είναι σημειωμένες με διπλό σταυρό.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στην βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο υποβάλει αίτημα για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης του συνόλου των θέσεων Υπαξιωματικών, δηλαδή τόσο αυτών που ήδη είναι κενές όσο και αυτών που αναμένεται να κενωθούν μέχρι και την 1.12.2021, καθώς και των συνεπακόλουθων αυτών που θα δύνανται να πληρωθούν με προαγωγές, δηλαδή συνολικά 191 θέσεων προαγωγής Υπαξιωματικών.

Σύμφωνα, δε, με σχετικό πίνακα που συνοδεύει το αίτημα, ζητείται η αποδέσμευση των εξής θέσεων Προαγωγής:

  • 3 θέσεων Ανθυπασπιστή Α
  • 9 θέσεων Ανθυπασπιστή Β
  • 56 θέσεων Ανθυπασπιστή Γ
  • 89 θέσεων Αρχιλοχία
  • 34 θέσεων Επιλοχία.
Μάριος Αδάμου
 
27501