€14 εκατ. μοιράζονται τα κόμματα για το 2021

Τα ποσά που θα λάβουν τα κόμματα και οι οργανώσεις νεολαίας ως χορηγία, καθώς και τα επιδόματα των Βουλευτών

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Την ώρα που η κοινωνία γυρίζει την πλάτη στα κόμματα και τους πολιτικούς, τα κόμματα και οι Βουλευτές καλούνται, μέσω του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2021, να εγκρίνουν ποσά εκατομμυρίων που αφορούν τους ίδιους.

Μεταξύ άλλων, στον προϋπολογισμό περιλήφθηκαν πιστώσεις για την κρατική χορηγία προς τα κόμματα, η οποία το 2021 θα δοθεί σε 2 δόσεις λόγω των Βουλευτικών, για την χορηγία σε κομματικές Οργανώσεις Νεολαίας, καθώς και για διάφορα επιδόματα Βουλευτών για γραμματείς, συνεργάτες αλλά και οδοιπορικά.

>>> Διαβάστε ακόμη: Δήμοι & Κοινότητες: Θα εισπράξουν τέλη, φόρους και άλλα €100 εκ. <<<

Οι χορηγίες προς τα κόμματα
Ειδικότερα και σύμφωνα με επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον προϋπολογισμό της Βουλής για το νέο έτος, πιστώσεις ύψους €11.207.712 αφορούν την χορηγία που λάβουν τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο ως εξής:

 • Ποσό ύψους €6.649.451 που αφορά την τακτική χρηματοδότηση, η οποία κατανέμεται ως εξής:
  -ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυτής καταβάλλεται ισόποσα,
  -το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή στις Βουλευτικές του 2016.
 • Ποσό ύψους €4.531.261 παραχωρείται για κάλυψη της δαπάνης για την εργοδότηση κοινοβουλευτικών συνεργατών σύμφωνα με το Ν. 41(Ι)/2019,
 • Ποσό ύψους €27.000 παραχωρείται για κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ε.Ε.

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως κατά το έτος διεξαγωγής Βουλευτικών Εκλογών η χορηγία παραχωρείται κατά 50% πριν από τις Βουλευτικές στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το υπόλοιπο 50% μετά την διεξαγωγή των εκλογών στα πολιτικά κόμματα που αποτελούν μέρος της νεοεκλεγόμενης Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται, δε, πως τα πολιτικά κόμματα τα οποία λαμβάνουν κυβερνητική χορηγία καταθέτουν το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ελεγμένους λογαριασμούς αναφορικά με το ποσό της χορηγίας.

Τι θα πάρουν οι Οργανώσεις Νεολαίας των κομμάτων
Πέραν των πιο πάνω, στον προϋπολογισμό της Βουλής περιλαμβάνονται και πιστώσεις ύψους €314.640 για τις Οργανώσεις Νεολαίας των κομμάτων που εκπροσωπούνται με ένα τουλάχιστον Βουλευτή στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατανέμονται ως ακολούθως:

 • ποσό ύψους €9.000 για κάθε Οργάνωση Νεολαίας
 • το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες εκλογές 

Όπως και στην περίπτωση της κρατικής χορηγίας προς τα κόμματα, το 2021 η χορηγία προς τις κομματικές Οργανώσεις θα παραχωρηθεί κατά 50% πριν την διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών και το υπόλοιπο 50% μετά τις Βουλευτικές εκλογές στις Οργανώσεις Νεολαίας των πολιτικών κομμάτων που αποτελούν μέρος της νεοεκλεγόμενης Βουλής των Αντιπροσώπων.

€320.000 για συνεργάτες Προέδρου της Βουλής και Εκπροσώπου Τύπου
Επίσης, στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου περιλήφθηκαν και πιστώσεις ύψους €320.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, και του εκπροσώπου τύπου της Βουλής.

Άλλα επιδόματα
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, στον προϋπολογισμό περιλήφθηκαν και πιστώσεις ύψους €1.403.216 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα παραστάσεως του Προέδρου (€29.602) και των πενήντα πέντε (55) Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (€23.683), καθώς και των τριών (3) Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων (€23.683) το χρόνο.

Ακόμη, πιστώσεις ύψους €713.516 προορίζονται να καλύψουν το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που καταβάλλεται στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (€12.302 το χρόνο) ως ακολούθως:

 • Πενήντα πέντε (55) Βουλευτές @ €12.302 το χρόνο o καθένας: €676.610
 • Τρεις (3) Αντιπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων @ €12.302 το χρόνο ο καθένας: €36.906

Επίσης, πιστώσεις ύψους €420.000 προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών:

 • στους Βουλευτές και τους Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων έναντι των οδοιπορικών εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες και άλλες εργασίες του Σώματος. 
 • στους έξι (6) Διευθυντές της Βουλής.  

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας
Εξάλλου, στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2021 περιλήφθηκαν και πιστώσεις ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων και πιστώσεις ύψους €12.240 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας των έξι (6) Διευθυντών της Βουλής των Αντιπροσώπων [Κλίμακα Α15 (i)].  

Μάριος Αδάμου
 
25114