Γεύμα εργασίας παρέθεσε η ΠτΒ στους Κύπριους Ευρωβουλευτές

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ειδικού και ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου παρέθεσε σήμερα, 28 Δεκεμβρίου, γεύμα εργασίας στους Κύπριους Ευρωβουλευτές, στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας πρωτοβουλίας της για ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Κυπρίων Ευρωβουλευτών.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ειδικού και ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενώ, επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τους τρόπους επίλυσης των πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται κατά την εξέταση θεμάτων ευρωπαϊκής φύσεως τόσο στο εθνικό κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο ίδιο πλαίσιο εκφράστηκε η ομόθυμη βούληση όλων για τη θεσμοθέτηση τακτικής επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που απασχολούν την επικαιρότητα και να καταστεί αποτελεσματικότερο το υφιστάμενο πλαίσιο εξέτασης τέτοιων θεμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
27800