Η Επ. Διοικήσεως επέδωσε στην ΠτΒ την έκθεση της για το 2020

H Επίτροπος ανέλυσε το έργο που επιτελεί το Γραφείο της με ιδιαίτερη αναφορά στην επιπρόσθετη ιδιότητά της

Την ετήσια έκθεσή της Έκθεση αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για το 2020 επέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδου, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η Επίτροπος ανέλυσε το έργο που επιτελεί το Γραφείο της με ιδιαίτερη αναφορά στην επιπρόσθετη ιδιότητά της ως Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο. «Κατέθεσε επίσης επιμέρους εκθέσεις για το έτος 2020 ως προς άλλες αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί βάσει ειδικών νομοθεσιών, ήτοι της ιδιότητάς της ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ο οποίος ενεργεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, ως Εθνικού Φορέα για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, ως Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών και τέλος ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», σημειώνεται. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρεται, τονίσθηκε εκατέρωθεν η σημασία του θεσμού της Επιτρόπου Διοικήσεως, στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσής της για διασφάλιση της αρχής της νομιμότητας και του κράτους δικαίου, όπως και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε ότι τόσο η Επίτροπος όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων ως διακριτή εξουσία, συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη ισορροπιών, στο πλαίσιο ελέγχου των πράξεων και παραλείψεων της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Η Πρόεδρος της Βουλής, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, εξήρε τη σημασία του θεσμού και του έργου της Επιτρόπου, η οποία αποτελεί, όπως τόνισε, «πρότυπο γυναίκας αξιωματούχου με την προσήλωσή της στη διασφάλιση του κράτους δικαίου και προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών».

Τόνισε ακόμη τη σημασία των ετήσιων γενικών και ειδικών εκθέσεων της Επιτρόπου ως χρήσιμων εργαλείων ικανών να συμβάλουν στην εμβάθυνση και κατανόηση σημαντικών πτυχών ζητημάτων μέγιστης σημασίας για την κοινωνία. Απώτερος στόχος, όπως καταλήγει η ανακοίνωση, είναι η ανάληψη των κατάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών αλλά και κοινών οριζόντιων δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας επί καίριων ζητημάτων, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ενημέρωση για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, στόχοι για τους οποίους οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εργαστούν από κοινού προς υλοποίησή τους.

ΚΥΠΕ

 
27800