Ιδού η Έκθεση της Ελ. Υπηρεσίας για τεστ, μάσκες & νέα πτέρυγα

Τι διαπίστωσε ο Γενικός Ελεγκτής / Διαβάστε την αυτούσια

Η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας  με θέμα  «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - Εργαστηριακές εξετάσεις COVID-19, Αγορά Προστατευτικών Μασκών, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας» έχει αναρτηθεί σήμερα (13/10) στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Δείτε αυτούσια την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ΕΔΩ.

 
27357