Ιωάννου: Nέο διάταγμα για εργασία από σπίτι & ουσιώδεις υπηρεσίες

Τι αναφέρει το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε χθες βράδυ νέο διάταγμα με ισχύ μέχρι την 30ή Απριλίου 2020 το οποίο αναφέρει πως οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και οι υπηρετούντες στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία εργάζονται, όπου είναι δυνατό, από την οικία τους.
 
Οι Υπηρεσίες λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε έκτακτες ανάγκες.

Νοείται, σύμφωνα με το νέο διάταγμα, ότι, οι αρμόδιοι Υπουργοί/Υφυπουργοί και Προϊστάμενοι Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Γραφείων οφείλουν να καθορίζουν τις ανάγκες των Υπουργείων/Υφυπουργείων και των τμημάτων τους ή/και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Γραφείων τους, για σωστό προγραμματισμό και για την υλοποίηση των εργασιών.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<
 
Νοείται περαιτέρω ότι, από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι ουσιώδες υπηρεσίες της Δημοκρατίας ως ακολούθως:

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του
Το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του
Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών

Οι ακόλουθες Διευθύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:
• Συστήματα πληρωμών–Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών,
• Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής –Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστη-ριοτήτων,
• Διαχείριση Διαθεσίμων -Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,
• Διαχείριση Νομίσματος –Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος
 
(ΚΥΠΕ)
 

Επισυνάπτεται το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας

 
27508