Και σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια οι Εξετάσεις για θέσεις στο Δημόσιο;

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια θα μπορούν να πραγματοποιούν εξετάσεις για προσλήψεις στο Δημόσιο; Πάει προς ψήφιση

Ενώπιον της Ολομέλειας αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση σήμερα τα νομοσχέδια που συζητήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και θα παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση να διενεργούν προσλήψεις μέσα από εξετάσεις που θα πραγματοποιούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η παροχή δυνατότητας στις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές που συστήνονται βάσει του υφιστάμενου νόμου, για να συμβουλεύουν την ΕΔΥ για την πλήρωση κενών θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, εφόσον αποφασιστεί αρμοδίως η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων, να αναθέτουν την ετοιμασία θεμάτων και τη βαθμολόγηση των γραπτών της γραπτής εξέτασης και σε κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και όχι μόνο σε δημόσιους λειτουργούς ή κρατικές υπηρεσίες όπως προβλέπεται βάσει την διατάξεων του υφιστάμενου νόμου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η παροχή δυνατότητας στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και στην αστυνομία να αναθέτουν την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων εισδοχής και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι μόνο στους φορείς που προβλέπεται βάσει του υφιστάμενου νόμου, δηλαδή την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα κρατικά πανεπιστήμια και το ΚΕΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Να υπενθυμίσουμε πως η συζήτηση των εν λόγω νομοσχεδίων αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας του σώματος, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2020, ώστε να συζητηθούν προταθείσες τροπολογίες στα υπό συζήτηση νομοσχέδια, οι οποίες είχαν υποβληθεί στην Ολομέλεια από τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων, Γιώργο Περδίκη

Ειδικότερα, με τις υπό αναφορά τροπολογίες προβλέπονται τα ακόλουθα:

1/ Θεσμοθέτηση συντονιστικής επιτροπής η οποία να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία όλων των φορέων στους οποίους ανατίθεται η διοργάνωση γραπτών εξετάσεων, καθώς και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και του αδιαβλήτου των εξετάσεων αυτών μέσω του καταρτισμού των αναγκαίων πρωτοκόλλων, τα οποία θα τηρούνται από τους εν λόγω φορείς.

2/ H συγκρότηση και λειτουργία της εν λόγω επιτροπής να καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πρώτου από τους προτεινόμενους νόμους.

Να σημειώσουμε πως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφύλαξε την τελική τοποθέτηση όλων των εκπροσωπουμένων σε αυτή πλευρών κατά τη συζήτηση του θέματος στην Ολομέλεια

 
14696
Thumbnail