Καλογήρου: Πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για πολιτογραφήσεις

Ταχεία ολοκλήρωση ερευνών για πολιτογραφήσεις για να ανακτηθεί η αξιοπιστία, λέει η Καλογήρου

Πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το θέμα των πολιτογραφήσεων και να ξεκαθαρίσει το σκηνικό, δηλώνει στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, Δήμητρα Καλογήρου.
 

Ταυτόχρονα, η κ. Καλογήρου τονίζει πως οι 40 εμπειρογνώμονες που θα προσληφθούν, μέσω αγοράς υπηρεσιών, από την Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, δεν θα πρέπει να έχουν σχέση, με οποιοδήποτε τρόπο, με θέματα πολιτογραφήσεων. Αναφέρεται επίσης στην υπόθεση συνεργασίας της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Commerzbank AG και την καταβολή από μέρους της γερμανικής τράπεζας προστίμου ύψους €650.000 στα τέλη Ιουλίου, αποδεχόμενη σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
«Δυστυχώς τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της χώρας μας», είπε η κ. Καλογήρου, τονίζοντας την ανάγκη «να ληφθούν τάχιστα τέτοιες αποφάσεις και να προωθηθούν τέτοια μέτρα ώστε να ανακτηθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών και διεθνών σωμάτων, καθώς επίσης και των επενδυτών».

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<
 
Αναφέροντας ότι ο ρόλος των εποπτικών Αρχών, ειδικά σε τέτοιες περιόδους είναι καθοριστικός, η Πρόεδρος της ΕΚΚ τόνισε πως "όλες οι εποπτικές και άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τους εποπτικούς ελέγχους ιδιαίτερα σε εποπτευόμενες οντότητες, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε θέματα πολιτογραφήσεων».
 

Οι έλεγχοι, όπως υπογράμμισε η κ. Καλογήρου, «θα πρέπει να επικεντρωθούν στις πρόνοιες του σχετικού νόμου για θέματα αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας, εκεί όπου χρειάζεται, τα δέοντα μέτρα».
 
Αγορά υπηρεσιών από 40 εμπειρογνώμονες ζητεί η Ερευνητική Επιτροπή
Επιπλέον, η κ. Καλογήρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι ως μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών που έχει διοριστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα, θα εφαρμόσει τους όρους εντολής που έχουν δοθεί με βάση το σχετικό διάταγμα.
 
Ανέφερε επίσης ότι η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων έχει προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών από 40 εμπειρογνώμονες οικονομολόγους, δικηγόρους και ελεγκτές, ώστε να μπορέσουμε, όπως σημείωσε, «να ερευνήσουμε με γρήγορους ρυθμούς τον όγκο των εγγράφων που πρέπει να εξετάσουμε ως Επιτροπή».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
«Όλοι όσοι θα επιλεγούν για να βοηθήσουν στο ογκοδέστατο έργο της Επιτροπής δεν θα πρέπει να έχουν σχέση, με οποιοδήποτε τρόπο, με θέματα πολιτογραφήσεων, διαφορετικά θα απορρίπτονται», υπογράμμισε και σημείωσε ότι “αυτός είναι ένας από τους βασικότερους όρους που έχουμε θέσει στην προκήρυξη”.  
 
Στις 20 Οκτωβρίου του 2020, η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ανακοίνωσε την πρόθεσή της για τη μίσθωση υπηρεσιών 40 Συνεργατών για περίοδο 6 εβδομάδων (40 ώρες την εβδομάδα, και ωράριο 08.00 με 16.00), με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους της Επιτροπής για ακόμη μέχρι 3 εβδομάδες, ως καθορίζεται στην συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών».
 
Η Επιτροπή καλούσε Δικηγόρους ή/και Λογιστές/Ελεγκτές ή/και Οικονομολόγους με κατάλληλο μεταπτυχιακό τίτλο, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος και σημείωνε πως ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν, είτε Φυσικά είτε Νομικά Πρόσωπα, ενώ στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων πρέπει η αίτηση να γίνει για κάθε Φυσικό Πρόσωπο ξεχωριστά.
 
Η Ερευνητική Επιτροπή καθόρισε την εκτιμώμενη Αξία των υπηρεσιών μέχρι €182.000 και έθετε ως προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής την 2α Νοεμβρίου η ώρα 12.00.
 
Υπόθεση Commerzbank  
Αναφορικά με την υπόθεση της Commerzbank, η κ. Καλογήρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η γερμανική τράπεζα «έχει πληρώσει το πρόστιμο ύψους €650.000 στα τέλη Ιουλίου, με την Τράπεζα να αποδέχεται την απόφαση της ΕΚΚ», προσθέτοντας ότι «για την ΕΚΚ η υπόθεση έχει κλείσει με την καταβολή του ποσού, το οποίο έχει κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας».  
 
«Όπως είχαμε ανακοινώσει, η ΕΚΚ εξέτασε ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 19 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου του 2005, ως εκάστοτε ισχύει, σε σχέση με τα δομημένα προϊόντα ISIN XS0345364227 και XS0345364656 από τη Λαϊκή Τράπεζα ή και άλλα πρόσωπα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 – 15 Μαρτίου 2013, μετά από καταγγελίες της βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου προς την Επιτροπή», πρόσθεσε.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<
 
Η Πρόεδρος της ΕΚ είπε στο ΚΥΠΕ ότι «με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παραστάσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Commerzbank AG, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λαϊκή Τράπεζα, σε συνεργασία με τη Commerzbank AG, χρησιμοποίησαν το δομημένο προϊόν με ISIN XS0345364227 ως όχημα, προκειμένου η Commerzbank AG να ενεργήσει ως παρένθετο πρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας και από κοινού να χειραγωγήσουν την αγορά, σε σχέση με τη μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες». 
 
(ΚΥΠΕ/Κώστας Σταυρινός)

 
15639
Thumbnail