Καρούσος: «EU Flight Pass» μετά από εισήγηση της Κύπρου

Υπενθυμίζεται ότι δεν πρέπει ξεχνάτε να συμπληρώνετε την φόρμα σε περίπτωση που θα ταξιδέψετε

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υιοθετήσουν την κοινή φόρμα εντοπισμού των επιβατών «EU Flight Pass», μετά από την εισήγηση της Κυπρου.

Συγκεκριμένα ο κ. Καρούσος σημείωσε σε ανάρτηση του στο twitter:

Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, καθώς οι χώρες της Ε.Ε, προωθούν μετά από δική μας εισήγηση, την υιοθέτηση της κοινής φόρμας εντοπισμού επιβατών «EU Flight Pass».

κ

Υπενθυμίζεται ότι την φόρμα αυτή καλείται να την συμπληρώσει ο μελλοντικός ταξιδιώτης μέσα σε 24 ώρες από την αναχώρηση του και σε περίπτωση μη συπλήρωσης της, θα κληθεί να πληρώσει 150 ευρώ για την αίτηση και επιπλέον 60 ευρώ για για τον εργαστηριακό έλεγχο.

>>>Όλες οι πληροφορίες για την συμπλήρωση της φόρμας ΕΔΩ<<<

Κατ’ επέκταση η ηλεκτρονική συμπλήρωση της Κάρτας Ταξιδιού (CyprusFlightPass) 24 ώρες πριν την έναρξη ταξιδιού προς την Κυπριακή Δημοκρατία, καθίσταται υποχρεωτική από όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από κάθε Κατηγορία Χωρών, τόσο για σκοπούς επιβίβασης τους σε αεροσκάφος όσο και για σκοπούς εισόδου τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στην ιστοσελίδα www.cyprusflightpass.gov.cy , για να λάβει ένας επιβάτης το CyprusFlightPass θα πρέπει να:

  • Δημιουργήσει λογαριασμό

  • Εισάγει τα προσωπικά του/της στοιχεία

  • Προσθέσει τα στοιχεία της πτήσης

  • Προβεί σε νομικές δηλώσεις

Πιο συγκεκριμένα ως μέρος της αίτησης του για το CyprusFlightPass ζητείται από τον επιβάτη να υποβάλει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Λεπτομέρειες πτήσης

  • Λόγος ταξιδιού

  • Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας

  • Τόπος Διαμονής στην Κύπρο

  • Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Πέραν από τις πιο πάνω πληροφορίες, ο επιβάτης πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ευσυνείδητα ότι όλα τα γεγονότα και όλες οι πληροφορίες που δίνει, είναι αληθή. Στην αντίθετη περίπτωση, ο επιβάτης θα κριθεί ένοχος υπό ποινή ψευδορκίας σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με ακρίβεια, καθότι η επεξεργασία τους γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον Κορωνοϊό COVID-19.

Παρόλο που όλοι οι επιβάτες υποχρεούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι να συμπληρώνουν χειρόγραφα τα έντυπα και κάποιοι άλλοι να μην τα συμπληρώνουν καθόλου. Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιες αεροπορικές εταιρείες, εσφαλμένα, να επιβιβάζουν στο αεροσκάφος επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στην πιο πάνω πλατφόρμα.

Επισημαίνεται ότι, μόνο στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή συντήρησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που επίσημα θα ανακοινώνεται στην πλατφόρμα, δύναται κάποιος να συμπληρώσει χειρόγραφα τα έντυπα. Διευκρινίζεται ότι, όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησής τους, περιλαμβανομένων και των επιβατών που θα πραγματοποιήσουν εργαστηριακό έλεγχο Covid-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν, όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται ηλεκτρονικά και να κατέχουν την Κάρτα Ταξιδιού (CyprusFlightPass)πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την άφιξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το άρθρο 5(2) του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποιητικός) Νόμου του 2020 (32(Ι)/2020), χορηγείται εξουσία σε αστυνομικούς και σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, να επιβάλουν εξώδικο πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, για όσους παραβαίνουν τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, Κεφ. 260 και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα.

Κατ’ επέκταση και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις ανωτέρω αναφερόμενες νομοθεσίες, από τις πρώτες πρωινές πτήσεις της 13ης Ιουλίου 2020 και έπειτα, όσοι επιβάτες θα φθάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να κατέχουν, από την ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα, την Κάρτα Εισόδου (CyprusFlightPass), ακόμη και εάν έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα τα σχετικά έντυπα, θα τους δίνονται οι ακόλουθες δύο επιλογές: Είτε να καταβάλουν το εξώδικο πρόστιμο των 150 ευρώ, είτε δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα επιστρέφουν στην χώρα αναχώρησης τους

Επιπρόσθετα οι επιβάτες που θα φθάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Α, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους το CyprusFlightPass θα αντιμετωπίζονται ως επιβάτες της Κατηγορίας Β Χωρών και επιπρόσθετα από την καταβολή του εξώδικου προστίμου των 150 ευρώ θα υποχρεώνονται παράλληλα να πραγματοποιήσουν εργαστηριακό έλεγχο Covid-19 στον αντίστοιχο αερολιμένα της Δημοκρατίας, καταβάλλοντας και το ποσό των 60 ευρώ για τον εργαστηριακό έλεγχο.

 

 
15805
Thumbnail