Καθυστέρηση σε υποθέσεις κτηματολογίου Λευκωσίας λόγω κρούσματος

Ποιο τμήμα επηρέασε και ποιες υποθέσεις επηρεάζονται

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας έχει εντοπιστεί κρούσμα Covid-19, το οποίο υποχρεώνει σημαντικό αριθμό προσωπικού, το οποίο ασχολείται με τη διεκπεραίωση υποθέσεων μεταβιβάσεων/ δωρεών/ πωλήσεων/ υποθηκεύσεων, να τεθεί σε αυτοπεριορισμό.

Το γεγονός έχει ως άμεση συνέπεια την αναβολή για σήμερα (17/12), και ενδεχομένως για τις επόμενες ημέρες, χειρισμού υποθέσεων που αφορούν στις πιο πάνω κατηγορίες μόνο.

Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, ο οποίος προβλέπεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, για αντιμετώπιση της κατάστασης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντικατασταθεί το προσωπικό που έχει επηρεαστεί, με τρόπο που το Τμήμα να μπορέσει να συνεχίσει τη διεκπεραίωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού υποθέσεων, που έχουν ήδη προγραμματιστεί, ή/και όσων πιθανόν προγραμματιστούν μέχρι το τέλος του έτους.

Το Τμήμα απολογείται εκ των προτέρων για τυχόν πρόκληση ταλαιπωρίας προς το κοινό και διαβεβαιώνει ότι θα γίνει καθετί δυνατό για την εξυπηρέτησή του.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή όλων των υπόλοιπων αιτήσεων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα συνεχίζεται απρόσκοπτα, τόσο μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων όσο και της διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω του “DLS PORTAL”.

 
25091