Κενές και προκαθορισμένες θέσεις θέλει στα λεωφορεία ο Καρούσος

Τι αλλάζει από το Σάββατο στα λεωφορεία / Τι θα ισχύει για μαθητές και επιβάτες / Νέες οδηγίες από το Υπ. Μεταφορών

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.6(π) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 55) του 2020, εκδίδει τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες, επιπρόσθετα από τις οδηγίες που εκδόθηκαν στις 30/11/2020:

1. Όπου σε λεωφορείο δεν υπάρχει κουβούκλιο του οδηγού και προστατευτική μεμβράνη που να τον διαχωρίζει από την είσοδο των επιβατών, οι θέσεις πίσω από τον οδηγό καθώς και η πρώτη θέση αριστερά (θέση ξεναγού – όπου υπάρχει) πρέπει να παραμένουν κενές.

 2. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται συνωστισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

3.  Στην είσοδο κάθε λεωφορείου πρέπει να υπάρχει υγρό αντισηπτικό χεριών, για χρήση από όλους τους επιβάτες.

4.  Τα λεωφορεία πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται συχνά, οπωσδήποτε πριν την έναρξη της υπηρεσίας και κατά την διάρκεια της ημέρας. Ο καθαρισμός/απολύμανση να γίνεται τουλάχιστον κάθε τέσσερα δρομολόγια και, όπου είναι εφικτό, ο καθαρισμός/απολύμανση να γίνεται στο τέλος κάθε δρομολογίου. Ο καθαρισμός/απολύμανση να γίνεται με προσοχή ιδιαίτερα στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά, όπως χερούλια, χειρολαβές, μεταλλικές επιφάνειες, ζώνες ασφαλείας, ράγες κλπ, με χρήση απολυμαντικών και υλικών που συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας.

5.  Σε κάθε στάση του λεωφορείου, στο τέλος κάθε δρομολογίου και σε κάθε διάλλειμα, οι πόρτες του λεωφορείου παραμένουν ανοικτές καθώς και τα παράθυρα και πάνελ φεγγίτη αν υπάρχουν.

6.  Τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών πρέπει, πέραν των γενικών κατευθυντήριων οδηγιών για τον καθαρισμό και απολύμανση των λεωφορείων που αναφέρονται πιο πάνω, να απολυμαίνονται πριν και μετά τη μεταφορά των μαθητών.

 7.  Συστήνεται όπως οι μαθητές, κάθονται καθημερινά σε προκαθορισμένη θέση όπου αυτό είναι εφικτό.

 8.  Συστήνεται επίσης, μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να κάθονται σε διπλανές θέσεις.

 9.  Στα λεωφορεία δεν χρησιμοποιούνται κλιματιστικά συστήματα με ανακύκλωση αέρα και γίνεται χρήση παραθύρων και πάνελ φεγγίτη (ανοικτά) όπου υπάρχουν.

10. Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους (οδηγοί, ελεγκτές, επόπτες κλπ) και επιβάτες σε όλα τα λεωφορεία, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι υποχρεωτική.

11. Τα πιο πάνω μέτρα τίθενται σε ισχύ από τις 06:00 π.μ. του Σάββατο, 05/12/2020.

 
25064