ΚΕΠ: Διευκρινίσεις Ελεγκτικής για διεξαγωγή ελέγχου το 2016

Ανακοίνωση Ελεγκτικής αναφορικά με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του ΚΕΠ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελεγκτικής, το 2016, στο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων γενικά για το θέμα της παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας (και όχι ειδικά με την κατ’ εξαίρεση διαδικασία σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες και επενδυτές), η Ελεγκτική Υπηρεσία προέβη, με επιτόπου επίσκεψη λειτουργού της, στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε γενική επισκόπηση των διαδικασιών του ΚΕΠ.

>>> Νεότερο: Το Προεδρικό απαντά στην Ελεγκτική Υπηρεσία <<<

Όπως είχε διαπιστωθεί, το ίδιο το Υπουργείο είχε αναγνωρίσει αδυναμίες στο Πρόγραμμα και είχε δρομολογήσει την αναθεώρηση των σχετικών κριτηρίων και διαδικασιών, με αποτέλεσμα να ληφθεί σχετική Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13.9.2016, η οποία δεν είχε τότε ακόμη προλάβει να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεδομένου τούτου, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε εκείνη τη φάση σε περαιτέρω ελέγχους, ούτε ολοκλήρωσε τους ελέγχους με λήψη στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών, καμία επιστολή δεν στάλθηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και καμία Έκθεση δεν ετοιμάστηκε.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα μη δημοσιοποίησης έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Τονίζεται ότι την περίοδο εκείνη δεν είχε ακόμη αρχίσει η εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου του INTOSAI και ήταν η τελευταία χρονιά πριν την αλλαγή της διαδικασίας που προέβλεπε πλέον την ετοιμασία Ειδικών Εκθέσεων, αντί της ογκώδους ετήσιας έκθεσης με συνοπτικές αναφορές από πολλά θέματα.

Στις 4 περιπτώσεις κατ΄ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, που εξέτασε προκαταρκτικά η λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για να αντιληφθεί τις διαδικασίες που εφαρμόζονταν, δεν περιλαμβάνεται αίτηση που είχε υποβληθεί μέσω του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι ΔΕΠΕ.

 
22369