Κλέλια: Προσήλωση στους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Αναγκαία η προσήλωση στους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, είπε η Επίτροπος Περιβάλλοντος

Η πίστη και η προσήλωση στους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στα 17 κεφάλαια όπως καταγράφονται στην χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, είναι απολύτως αναγκαία, ανέφερε η Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου, σε χαιρετισμό της στο CSR Cyprus Christmas Breakfast.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

«Η καταγραφή τους, η στοχοθέτηση και οι αλυσιδωτές τους συνέργειες είναι στην πραγματικότητα μια πιο ειδική ανάγνωση του κοινωνικού οικοσυστήματος και πως αυτό θα πρέπει με καθημερινές πράξεις και δράσεις να συνενώσει τις παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις στην κοινή πορεία ωφέλειας μας που δεν είναι άλλη παρά την αξιοπρεπή διαβίωση μας, και την ισοκατανομή πόρων και ευκαιριών σε κάθε άνθρωπο», σημείωσε.

«Νοείται», πρόσθεσε, «ότι η πλήρης και απόλυτη υλοποίηση του κάθε στόχου μοιάζει στη λογική του εφικτού ως ανέφικτη. Αυτό όμως ουδόλως θα πρέπει να μας περιορίζει στο πως θα βάλουμε τα δυνατά μας για τους υλοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό».

Ανέφερε, επίσης, «η καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, η ισότητα των φύλων, καλή υγεία και ποιοτική εκπαίδευση, το δικαίωμα απασχόλησης, παροχής νερού και ενέργειας, ορθολογιστική χρήση των πόρων και γενικά ο σεβασμός και η δικαιοσύνη σε κάθε πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπων και οικοσυστημάτων δεν είναι παρά ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές ως προς την υποστήριξη της αειφορίας του πλανήτη. Όλα συνδέονται και όλα αλληλεπιδρούν ως οδηγός καλών πρακτικών που μπορούν και πρέπει να μας δίνουν λύσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι το ζήτημα της τροφικής αλυσίδας είναι εξεχούσης σημασίας σε αυτή τη συνάρτηση αφού θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά την ποιότητα παραγωγής τροφής αλλά και της διατήρησης εκείνων των βιοτόπων που θα επιτρέψει στην σοφία της φύσης να λειτουργεί τους μηχανισμούς της σε πλήρη αρτιότητα».

Το στοίχημα έγκειται στην δική μας ικανότητα να ενσωματωθούμε στους μηχανισμούς της φύσης και όχι να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις φυσικές λειτουργίες στα μέτρα μας.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κατέληξε, «είναι πάντα στην διάθεση όποιου ωφέλιμα θέλει να συνεργαστεί και να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια που μόνο χρήσιμη μπορεί να είναι για κάθε πολίτη ξεχωριστά αλλά και κάθε κοινωνικό σύνολο».

Το «CSR Cyprus Christmas Breakfast» διοργάνωσε το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) για τα Μέλη του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα συνεργασίας που αφορούν στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, στη Βιωσιμότητα και στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, ενώ έγινε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του CSR Cyprus Δρ. Αλέξανδρο Αντωναρά, των πεπραγμένων του Δικτύου για το 2019.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Δρ. Αντωναρά, στην πρωτοβουλία CEOs Call to Action & Collaboration που ανέλαβε το CSR Europe, την οποία στηρίζει το CSR Cyprus ως Εθνικός Εκπρόσωπος του CSR Europe στην Κύπρο.

Ο Δρ. Αντωναράς, παρουσίασε τους 14 CEOs των Μελών του CSR Cyprus, οι οποίοι ένωσαν τη φωνή και τις δυνάμεις τους με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα από την Κύπρο υποστηρίζοντας την Πρόσκληση για μία Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία προς ένα βιώσιμο μέλλον σε όλη την Οικουμένη, συνυπογράφοντας το CEOs Call to Action & Collaboration.

Ο Μάριος Χρίστου, Γενικός Έφορος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, παρουσίασε το πρόγραμμα Βιωματικής Μάθησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη που ενσωματώνει τους 17 ΣΒΑ στην εκπαίδευση των προσκόπων και κάλεσε τις εταιρείες-Μέλη του Δικτύου να συνεργαστούν με το Σώμα Προσκόπων αλλά και μεταξύ τους για να δημιουργηθούν κοινές δράσεις σε παγκύπριο επίπεδο οι οποίες να συνάδουν με συγκεκριμένο ΣΒΑ. Η Ανθή Χαραλάμπους, Επικεφαλής του Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, παρουσίασε το πρόγραμμα Business4Climate.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητική συζήτηση και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τη συνεργασία των Μελών για επίτευξη κοινών στόχων, για μακροπρόθεσμη πρόοδο χωρίς αποκλεισμούς, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Το CSR Cyprus ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου και αποτελεί το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ - ΚΥΠΡΟΣ
 

 
27508